Hoppa till innehållet
Kaunisvaaragruvan

Arctic Tests - en hållbar öppen testbädd i arktisk miljö

Arctic Tests erbjuder tester i arktiskt klimat - för miljö, människa och mineral. Här för vi samman studenter och företag i en utvecklande miljö. Företag kan här testa sina innovationer, produktionsmetoder, produkter, processer tillsammans med studenter från Luleå tekniska universitet. Här kan även forskning för det hållbara samhället och en hållbar gruvdrift bedrivas.

Lule älv i vintersol Foto: Mostphotos, Maria Groth
Miljö

Miljö är ett viktigt område där många aspekter lyfts fram såsom hållbar resursförbrukning, utsläpp till luft och vatten, avfallshantering, återvinning av metaller och mycket mer.

Man, himmel, tomhet Foto: Pixabay
Människa

Kompetensförsörjning är en överlevnadsfråga för många företag idag. Livslångt lärande och förmåga att attrahera unga medarbetare till industri handlar mycket om en god arbetsmiljö och bra villkor.

Mineral Foto: Mostphotos, Galyna Andrushko
Mineral

För utveckling av hållbara och resurseffektiva produktionsmetoder, för hela värdekedjan från prospektering till färdig produkt och efterbehandling, krävs mer än enbart den tekniska kompetensen. Det bygger på ett nära samspel mellan många olika aktörer och kompetenser från näringsliv, akademin och det offentliga.

Finansiärer

Projektet sker i samarbete med:
Vinnova, Region Norrbotten och Länsstyrelsen Norrbotten.