Hoppa till innehållet
Photo Falun open pit for LTU 2014.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Falu Gruva

Publicerad: 20 januari 2014

Strukturell utveckling, geokronologi, hydrotermal omvandling och geometallurgi av Falu gruva, en basmetall- och guldfyndighet, Bergslagen, Sverige.

Syftet med projektet är att förstå bildningsprocesserna bakom Zn-Pb-Cu-(Au-Ag)-fyndigheten i Falun. I detalj handlar projektet om att få en uppfattning om relationen mellan malmkropparna och lokala strukturer i berggrunden, tidsaspekter och mekanismer för malmbildningen, det hydrotermala omvandlingssystemet samt vissa geometallurgiska aspekter. 3D-modellering är ett nyckelmoment inom projektet. Modelleringen kommer att visualisera berggrunden i och kring fyndigheten och där av möjliggöra en noggrannare undersökning av strukturerna, omvandlingszonen och malmvolymerna.

3D model Falu Gruva for LTU website.jpg

Loggning av tillgängliga borrkärnor ska hjälpa till att kartera bergartsledens (litologier) och strukturernas utbredning mot djupet och, där av, identifiera till vilken grad det finns en strukturell kontroll över formen av malmkropparna. En sådan studie är också viktig för att skapa och testa 3D-modellen. Ett annat mål är att ta geokemiska prov vid ett antal nyckelställen, såväl vid ytan som på djupet med hjälp av borrkärnorna, med syfte att karaktärisera omvandlingstyper och zoneringar i den hydrotermalt påverkade zonen. Vissa nyckellitologier har identifierats och provtagits för radiometriska dateringar av mineraliseringen och den hydrotermala omvandlingen. Detta kommer även att kopplas till metamorfismen och deformationen i området. Den geometallurgiska komponenten av projektet kommer att handla om frågor kring malmkaraktärisering och relationer mellan olika malmtyper i Falun.

Tobias Kampmann

Kampmann, Tobias -

Organisation: Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar