Hoppa till innehållet
Karta över norra malmfälten.jpg

Mikroanalys av magnetit

Publicerad: 20 januari 2014

Utvecklande av svepelektronmikroskopi och mikroanalys med avseende på LKAB-processer.

Projektet, som är finansierat av Hjalmar Lundbohm Research Center (HLRC), drivs som ett så kallat Round Robin-projekt, d.v.s. ett projekt där ett och samma prov analyseras vid flera olika mikroanalytiska labb och där resultaten sedan jämförs för att se hur labben analysmässigt och kvalitativt förhåller sig till varandra. 

Magnetite grain.jpg

Genom att analysera ett magnetitprov (från koncentrat) från apatitjärnmalmerna i Leveäniemi och Kiruna (inklusive ett internationellt referensprov) i flera olika labb med WDS-kapacitet kan en bedömning göras beträffande kvaliteten på LTUs WDS-analys. I och med denna jämförelse av olika analysresultat kan vi arbeta med att finjustera vår SEM-WDS och på så sätt optimera vår kapacitet beträffande analys av järnoxider. Högupplösande analys med laser-ablation ICP-MS kommer att utgöra ”sanningen” beträffande provets sammansättning eftersom denna analysmetod överträffar WDS/EPMA beträffande detektionsnivåer för spårelement.

Merlinlabbet.jpg

Det slutliga resultatet från projektet utgörs av en förbättring (metodutveckling) av analysmöjligheterna i LTUs SEM-WDS-labb. Den detaljerade sammansättningen hos malmmineralet magnetit från Leveäniemi och Kirunamalmerna kommer att tas fram, vilket kommer att utgöra viktig kunskap för mineralprocessen av dessa malmer.

Glenn Bark

Bark, Glenn - Universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491039


LKAB

HLRC