Hoppa till innehållet
SUPRIM
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

SUPRIM

Publicerad: 7 oktober 2019

SUPRIM står för en hållbar hantering av PRIMära råvaror genom en bättre metod i Life Cycle Sustainability Assessment. Det är ett 3-års-finansierat EIT Raw Materials Project som kommer att erbjuda lösningar och tjänster för att hantera effekterna av resursanvändning i hållbarhetsbedömningar inom råvarusektorn. Hållbar hantering av råvaror genom produktlivscyklerna och de olika värdekedjorna är nu mer än någonsin på den europeiska agendan. Detta beror till stor del på missförstånd om knapphet på metall- och mineralresurser inom och utanför Europa.

SUPRIM står för en hållbar hantering av PRIMära råvaror genom en bättre metod i Life Cycle Sustainability Assessment. Det är ett 3-års-finansierat EIT Raw Materials Project som kommer att erbjuda lösningar och tjänster för att hantera effekterna av resursanvändning i hållbarhetsbedömningar inom råvarusektorn. Hållbar hantering av råvaror genom produktlivscyklerna och de olika värdekedjorna är nu mer än någonsin på den europeiska agendan. Detta beror till stor del på missförstånd om knapphet på metall- och mineralresurser inom och utanför Europa.

Branscher och akademi försöker kontinuerligt förbättra metodiken för att bedöma hållbarheten hos produkter och deras användning av materialet de är gjorda av.

Ett av sätten att bedöma detta har varit livscykelanalys och bedömning. Det bör inte bara tillåta utvärdering av input och output på ett öppet och vetenskapligt sätt, utan det bör också möjliggöra att kommunicera resultaten på ett rimligt begripligt sätt.

Tillgänglighet av naturresurser, tillgänglighet, utforskning och utvinning utgör begrepp i denna livscykelstrategi och är därför viktiga element som måste förstås på ett tillfredsställande sätt och återspeglas i den övergripande analysen. Detta projekt handlar om att förbättra den befintliga metodiken och säkerställa exakt det.

Mål

  • Utveckla en metod för bedömning av livscykelanalyser för att ta itu med effekterna av resursanvändning i hållbarhetsbedömningen.
  • Utveckla specifika databaser för livscykelinventarier på två undersökningsplatser i samarbete med industripartnerna från gruvsektorn.
  • Ta med resultatet av projektet till gruvsektorn, beslutsfattare, KIC-partners, akademiska samhället och LCA-samhället.

Förväntat resultat

Konsortiet kommer att utveckla och validera en tjänst, vilket gör det möjligt för intressenter att integrera resursutarmning i hållbarhetsbedömningar och därmed bidra till övergången mot en mer hållbar hantering av råmaterialutvinning. Projektet kommer att utveckla nya modeller för orsak-och-effekt-kedjor som möjliggör en korrekt och accepterad uppskattning av effekterna av resursutarmning. För att implementera metodiken krävs lämpliga LCI-datauppsättningar som bygger på platsspecifik produktionsdata från befintlig gruvverksamhet. Ett öppet tillvägagångssätt för datainsamling, datakvalitetssäkring och utnyttjande av en LCI-databas av ett neutralt och tillförlitligt organ kommer att undersökas.

Partners

  • Ghent University, Belgien (Lead Partner)
  • Luleå tekniska universitet (LTU), Sverige
  • Leiden universitet, Nederländerna
  • Boliden Mineral AB, Sverige
  • COBRE LAS CRUCES, SA, Spanien
  • Fundación Tecnalia Research & Innovation, Spanien
  • European Association of Mining Industries, Metalmales & Industrial Minerals (EUROMINES), Belgien
SUPRIM_Partners
SUPRIM-teamet vid Aitik koppar-guldgruvan, norra Sverige

Finansiering

EIT

Beskrivning tagen från:

Tobias Kampmann

Kampmann, Tobias -

Organisation: Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Glenn Bark

Bark, Glenn - Universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491039