Hoppa till innehållet
Zinkgruvan map 1.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Stratiforma Zn-Pb-Ag malmer

Publicerad: 14 augusti 2014

Konceptuell modellering och prospekteringskriterier för stratiforma Zn-Pb-Ag-(Cu) fyndigheter i Bergslagen

Sammanfattning

Projektets huvudmål är att utveckla prospekteringskriterier för stratiforma Zn-Pb-Ag-(Cu) fyndigheter i Bergslagen, mer specifikt; de effektivaste stratigrafiska, strukturella, mineralogiska och geokemiska vektorerna till mineralisering.

Ett andra syfte är att omvärdera de genetiska modellerna för stratiforma Zn-Pb-Ag-(Cu) fyndigheter i Bergslagen med hjälp av innovativa geologiska och geokemiska metoder och genom att ta moderna forskningsresultat från andra distrikt där stora stratiforma Zn-Pb-Ag-(Cu) fyndigheter bryts i beaktande.

Projektet kommer att inkludera omfattande geologisk borrkärnekartering och provtagning vid Zinkgruvan och andra stratiforma mineraliseringar i Bergslagen, följt av geokemisk analys (huvudelement, spårelement, sällsynta jordartsmetaller, stabila isotoper), geologisk tolkning och konceptuell 3D modellering. Resultaten kommer att hjälpa prospekteringsbolag att utvärdera om ytnära, sub-ekonomiska, stratiforma fyndigheter har potential att övergå i ekonomiska mineraliseringar på djupet, dvs. om dessa utgör distala eller mediala motsvarigheter till massiv sulfidmineralisering likt den som bryts i Zinkgruvan.

Resultaten kommer således att öka förutsättningarna att upptäcka ny mineralisering kring aktiva gruvor såsom Zinkgruvan och Lovisagruvan, och nya fyndigheter i andra delar av Bergslagen, vilket i sin tur bidrar till samhällsutvecklingen i regionen.

Projektet finansieras av Boliden Mineral AB, Zinkgruvan Mining AB, Lovisagruvan Mining AB och VINNOVA

Nils Jansson

Jansson, Nils - Biträdande professor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491487
limpa-horizontal-eng.png