Hoppa till innehållet

INSURANCE - Teknikutveckling för CO2-infångning och potentialen för geologisk lagring

Publicerad: 21 januari 2021

Inom projektet INSURANCE (Nyttjande av industriell bi-produkt för ett effektivt geologiskt BECCS) utvecklar vi en mer energieffektiv teknik för infångning av biogen koldioxid från industrin för framtida lagring i svensk berggrund. Projektet bygger alltså på BECCS-tekniken (Bio-Energy with Carbon Capture and Storage) vilket är en av de tekniker som pekas ut av IPCC, EU och den svenska regeringen som avgörande för hur Sverige ska nå klimatmålen om netto noll och negativa utsläpp av växthusgaser till 2045.

Idag är det fortfarande billigare för industrin att släppa ut koldioxiden i atmosfären jämfört med att fånga in gasen och senare lagra den. Ett av de dyrare stegen inom BECCS är själva avskiljningen av koldioxid ur industrins rökgaser. Inom projektet utvecklar vi därför en infångningsteknik som förväntas vara mer energieffektiv och därmed billigare. Det unika i projektet är att vi använder industrins egna biprodukter för att fånga koldioxiden och att vi för första gången undersöker potentialen för landbaserad geologisk lagring av koldioxid i Sverige.

Basalt från Island. De ljusa mineralen mitt i bilden är kalcit som bildats av nedpumpad koldioxid Foto: Creative commons
Basalt från Island. De ljusa mineralen mitt i bilden är kalcit som bildats av nedpumpad koldioxid i berget. Foto: Creative commons

Diskussioner om lagring av koldioxid i berggrunden kretsar oftast kring lagring i marin miljö, djupt under havsbotten. Ett alternativ till denna typ av lagring har testats på Island där man visat goda resultat när man istället för sedimentära bergarter pumpat ner koldioxiden tillsammans med vatten i vulkanisk berggrund av basaltisk karaktär. I Sverige finns det också gott om basalter men de svenska basalterna är mycket äldre än de isländska. Vi vill nu undersöka om svenska basalter lämpar sig för lagring av koldioxid.

Billerud logo

Förpackningsföretaget Billerud är med i projektet och deras anläggning i Karlsborg, Kalix, kommer att utgöra det huvudsakliga testområdet för projektet men vi kommer även att utföra geologiska provtagningar på ett tiotal platser i Sverige, alla kopplade till större anläggningar inom pappers- och massaindustrin.

Projektet finansieras inom klimatsatsningen Industriklivet, via Energimyndigheten, 2020-2024.

Energimyndigheten
EU 2

Forskargruppen består av Glenn Bark, universitetslektor i malmgeologi och projektledare, Christina Wanhainen, professor i malmgeologi, Emelie Crafoord, doktorand i malmgeologi, Paul Christakopoulos, professor i biokemisk processteknik, Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik, Io Antonopoulou, biträdande universitetslektor i biokemisk processteknik, Ayanne De Oliveira Maciel, doktorand i biokemisk processteknik samt David Nilsson chef processutveckling Billerud.

I media:

Glenn Bark

Glenn Bark, Universitetslektor

Telefon: 0920-491039
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Christina Wanhainen

Christina Wanhainen, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492401
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Emelie Crafoord

Emelie Crafoord, Doktorand

Telefon: 0920-491617
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Paul Christakopoulos

Paul Christakopoulos, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492510
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ulrika Rova

Ulrika Rova, Professor

Telefon: 0920-491315
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Io Antonopoulou

Io Antonopoulou, Universitetslektor

Telefon: 0920-493453
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ayanne De Oliveira Maciel

Ayanne De Oliveira Maciel, Doktorand

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser