Hoppa till innehållet
Gold - Creative Commons

Separation av låga halter värdefulla mineral från gruvavfall med mijövänliga kemikalier

Publicerad: 19 november 2018

Formas finansierar nytt projekt där Anna-Carin Larsson och Anuttam Patra, Gränsytors kemi, Avdelningen för kemiteknik, har beviljats tre miljoner kronor för projektet “Design av selektiva samlare för att separera värdefulla mineral från gruvavfall”.

– Detta kan utföras tack vare den starka interaktionen som uppstår mellan mineralytan och samlaren när geometrisk matchning uppstår mellan metallavståndet i mineralet och avståndet mellan de bindande grupperna på samlaren, säger Anna-Carin Larsson, biträdande professor inom gränsytors kemi vid Luleå tekniska universitet.

Ansökan har möjliggjorts tack vare ett högriskprojekt från CAMM2 där samarbete inleddes för att kombinera geologi (mineralogisk karakterisering) med kemi (syntes och ytkemiska metoder) för att utveckla och tillverka miljövänliga samlare som specialdesignas för att passa till ett specifikt mineral.

Medsökande är Anuttam Patra från samma forskargrupp samt Christina Wanhainen från Malmgeologi.

Anna-Carin Larsson

Larsson, Anna-Carin - Biträdande professor

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491694
Anuttam Patra

Patra, Anuttam - Universitetslektor

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491934
Christina Wanhainen

Wanhainen, Christina - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492401