Hoppa till innehållet
ECO2GEOS
Koldioxid som reagerar med basaltisk berggrund (mitten) bildar karbonatmineral (höger). Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

ECO2GEOS

Publicerad: 28 mars 2022

ECO2GEOS – Ekonomisk bedömning av potentialen för geologisk lagring av CO2 på land i Sverige

Projektet syftar till att bedöma potentialen för geologisk lagring av CO2 på land i Sverige, för att förstå om den lagringsformen bör undersökas mer utförligt jämfört med andra lagringsformer, på vägen mot netto noll eller negativa utsläpp. Detta kommer att genomföras genom att i) utveckla metodiken för bedömning av geologisk lagring på land (tekniska potentialen), ii) bedöma om det är ekonomiskt hållbart att implementera den här lagringsformen vid svenska industrier jämfört med andra lagringsformer (ekonomisk potential) och att jämföra den övergripande potentialen med iii) marginalkostnaden för andra klimatmildrande åtgärder genom en scenario-analys i TIMES-Sweden.

Glenn Bark

Glenn Bark, Universitetslektor

Telefon: 0920-491039
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Christina Wanhainen

Christina Wanhainen, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492401
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Anna Krook-Riekkola

Anna Krook-Riekkola, Biträdande professor

Telefon: 0920-492552
Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Elisabeth Wetterlund

Elisabeth Wetterlund, Professor

Telefon: 0920-491056
Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik