Hoppa till innehållet

Gold Insight

Publicerad: 22 november 2019

Spåra guld-koppar-zink med avancerad mikroanalys

Den föreslagna forskningen kommer att bidra till utmaningen att säkra primära resurser genom att utveckla innovativa tekniker för prospektering. De innovativa nya teknikerna kommer från en ny kombination av modern mikrokemisk analys: spårelementskartering och in-situ Pb- och S-isotopanalys samt spårelementinformerad geokronologi. TRL-nivån (Technology Readiness Level) för dessa tekniker kommer att höjas genom att öka analyshastighet och provgenomströmning.

Analysverktygen kommer att användas på kända orogena guldfyndigheter (Au) för vilka fullständiga 3D-geologiska och strukturella modeller kommer att utvecklas och integreras med geokronologi. Fyndigheterna i studien finns i aktiva, framväxande guldmalmsdistrikt i Sverige och Irland, där det är möjligt att utvinna metaller med liten miljöpåverkan.

Resultaten från det föreslagna projektet kommer att bidra till genomförandet av ERA-MIN2-programmet. Det kommer att avsevärt minska risken kopplad till prospektering i dessa och andra mineraldistrikt och utveckla en innovationsplattform för ökat deltagande av EU:s institutioner på den globala prospekteringsmarknaden.

Partneruniversitet

  • Trinity College Dublin (Irland) - Koordinator
  • Luleå tekniska universitet (Sverige)
  • Naturhistoriska riksmuseet (Sverige)

Finansiering

Projektet finansieras av VINNOVA och ERAMIN

Vinnova & Eramin
Glenn Bark

Bark, Glenn - Universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491039