Hoppa till innehållet
MetalIntelligence
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

MetalIntelligence

Publicerad: 22 november 2019

Geometallurgical characterization of a complex base metal ore

MetalIntelligence är ett Marie Skłodowska-Curie innovativt träningsnätverk (ITN) som drivs vid Luleå tekniska universitet tillsammans med akademiska och industriella partners. Doktorandstudier inom detta ITN involverar ett mobilitetsschema för deltagande i utbildningar som ges av olika nätverkspartners samt en industriell praktik. Ett av arbetspaketen inom MetalIntelligence ägnas åt det framväxande geometallurgifältet som förenar geologiska vetenskaper, mineralbearbetning och metallurgi för att karakterisera fysiska och kemiska egenskaper hos stenar och malm från in situ malmstadiet genom utvinnings- och mottagningsstadierna till slutprodukten. Målet är att optimera processer, minimera avfall och minska kostnaderna i gruvan till fabriken.

Garpenberg Zn – Pb – Ag– (Cu) - (Au) -fyndigheten i Bergslagen malmdistrikt är en komplex sulfidmalm med fortfarande obestämd ursprung. Malmen består av flera olika malmkroppar med varierande mineralogisk sammansättning och karaktär. För att kunna optimera processerna i Garpenberg är det avgörande att identifiera den mineralogiska variationen i malmen och fastställa vilka mineralogiska parametrar som påverkar malmens bearbetning. Det är också viktigt att implementera pålitliga och mindre tidskrävande onlineanalysverktyg som ett komplement till mer subjektiv karaktärisering.

I detta projekt kommer de första geologiska inmatningsdata från den befintliga Garpenberg geologiska modellen först att förbättras genom djupgående mineralogiska studier (mineralkemi, mineralstrukturer etc.) följt av detaljerade laboratorieskala teststudier av beteende hos specifika mineraler / partiklar i flotationsprocessen. Projektet syftar till att förbättra den geometallurgiska modellen för en komplex malmtyp, i detta fall en poly-metallisk basmetallmalm med ytterligare värdefulla och straffelement. Dessa typer av malmer utgör särskilt tuffa utmaningar för en framgångsrik produktionsprognos på grund av de blandade Zn-Pb-Cu-basmetallerna, den komplexa sammansättningen av den gynnsamma Ag och Au, och närvaron av inflytelserika element som Sb, Mn och Mg. Detta doktorandprojekt kommer att omfatta flera aspekter av mineralogi i en detaljerad deponeringsstudie av Lappberget malmkropp. Malmens karaktär kommer att dokumenteras i termer av mineraltexturer, metallinnehåll, kvantitativ mineralogi etc, med hjälp av geometallurgiska och mineralogiska tekniker (t.ex. onlineanalysverktyg, Element till mineralomvandling, XRD, SEM-WDS, Laser Ablation ICP-MS , QEMSCAN och röntgentomografi).

Projektdeltagare

  • Luleå tekniska universitet
  • Trinity College Dublin
  • Outotec
  • Boliden AB
  • IMA Engineering

Finansiering

Detta projekt har fått medel från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 (bidragsavtal ID: 722677)

Ta reda på mer på:

Christina Wanhainen

Wanhainen, Christina - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492401
Glacialle Tiu

Tiu, Glacialle - Postdoktor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493237