Hoppa till innehållet
Prov monterat för analys vid strållinjen NanoMAX på MAX IV-laboratoriet
Prov monterat för analys vid strållinjen NanoMAX på MAX IV-laboratoriet Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

NanoOre

Publicerad: 22 november 2019

Karaktärisering i nanoskala av malmmineral för en optimerad metallutvinning (NanoORE)

 

Projektet avser att testa om synkrotronbaserade analysmetoder kan användas inom gruvindustrin för att förbättra karaktäriseringen av spårelement i malmprover. Förbättrad karaktärisering kan potentiellt öka metallutbytet, vilket skulle leda till en mer hållbar gruvdrift eftersom en större del av malmen då tas tillvara. Ett annat viktigt mål med projektet är att introducera den svenska gruvindustrin, genom Boliden Mineral, en av de största metallproducenterna i Europa, till de analytiska möjligheterna hos en synkrotronanläggning.

Projektparterna Luleå tekniska universitet och Boliden Mineral kommer att testa hur en vanlig karaktäriseringsmetod för malmmineral och spårelement, automatiserad mineralogi, står sig mot en mer avancerad analys som synkrotronbaserad mikro-XRF. En positiv effekt av projektet, om testerna lyckas ur ett industriellt perspektiv, är att antalet potentiella användare av synkrotronanläggningar ökar när ytterligare en viktig svensk basindustri blir medveten om kapaciteten hos en synkrotron.

Inom projektet har vi kört analyser vid synkrotronen i Taiwan, och även vid MAX IV i Sverige. 

Finansiering

Projektet finansieras av VINNOVA, och drivs som ett delprojekt inom CAMM2 - Linking advanced micro-analytical techniques to develop ore characterization methodology

Vinnova
Glenn Bark

Bark, Glenn - Universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491039

Information hämtad från: https://www.vinnova.se/p/nano-scale-characterization-of-ore-minerals-for-an-optimized-metal-extraction-process-nanoore/