Hoppa till innehållet
VectOre
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

VectOre – Prospekteringskriterier för polymetalliska sulfidmineraliseringar och industrikarbonater

Publicerad: 22 mars 2018

Syfte och mål

Projektet är ett unikt samarbete mellan metallindustrin (Boliden) och industrimineralindustrin (Björka Mineral), och fokuserar på att förbättra prospekteringskriterier för polymetalliska sulfidmalmer (Zn-Pb-Ag) och industrimineralförekomster (kalcit och dolomit). Båda är associerade med marmorenheter i Bergslagen, och några av de bästa dolomitförekomsterna förekommer i omvandlingshalos relaterade till närliggande sulfidmineraliseringar. Huvudmålet är att förstå de kemiska, mineralogiska och isotopkemiska zoneringarna i dessa omvandlinghalos.

Upplägg och genomförande

Det c. 40 km utbredda marmorstråket i Salatrakten kommer att undersökas med avseende på stratigrafi, struktur, litogeokemi, stabila isotoper och mineralogi. Fördelningen av mineralfyndigheter kommer att relateras till laterala variationer i stråket på regional skala. Detaljerade studier kommer att utföras kring kända sulfid och karbonatförekomster vid Sala-Tistbrottet området. Vår geokemiska och mineralogiska data kommer även att användas för att utreda förhållanden mellan marmorns sammansättning och nyckelegenskaper för karbonatindustrin, såsom marmons vithet.

Förväntade resultat

Förbättrade zoneringsmodeller för mineralförekomster i marmormiljö kommer att stimulera fynd av nya karbonat och sulfidfyndigheter i Bergslagen, i synnerhet på djupet där den största potentialen för nya fynd finns. En ökad förståelse för omvandlingssystem kommer att tillåt en mer träffsäker och kostnadseffektiv avgränsning av nya målområden. Hög-kvalitativa karbonatförekomster och sulfidmalmer förekommer ofta nära varandra, och en bättre förståelse av deras relation kan bidra till att diversifiera produktionen vid existerande gruvor eller förlänga deras livslängd.

Partners

VectOre_Boliden_Björka.jpg
Nils Jansson

Nils Jansson, Biträdande professor

Telefon: 0920-491487
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser