Hoppa till innehållet

Malmgeologi

Publicerad: 28 februari 2011

Metaller och mineral är naturresurser som är en förutsättning för en hållbar utveckling av vårt samhälle.

Utan metaller och mineraler skulle det helt enkelt inte fungera. Sökandet efter var dessa metaller och mineral finns blir allt intensivare i och med att vi blir fler människor som skall ha del av naturresurserna. Detta sökande kallas för prospektering och en central roll är förståelsen för var och hur malmer och mineral bildas och hur man hittar dessa malmer med geologiska, geokemiska och geofysiska metoder.

Malmgeologi innebär att du lär dig förstå de processer som koncentrerar metaller och mineral i jordskorpan. Du lär dig de metoder som används för att hitta brytvärda fyndigheter och du lär dig omsätta teori i praktik. Det sistnämnda är mycket viktigt eftersom arbetet som malmgeolog ofta innebär mycket fältarbete, ofta på exotiska platser.