LTU_Eira_Andersson
Eira Andersson, biträdande universitetslektor vid Luleå tekniska universitet och kordinator för projektet. Foto: Lars Andersson

Nordiskt samarbete för ökad jämlikhet i gruvorna

Publicerad: 10 april 2014

Få yrkesgrupper är så kraftigt sammankopplade med manlig symbolik och identitet som gruvarbetaren. Ett nytt projekt vid Luleå tekniska universitet har som mål att förändra den bilden och öka gruvnäringens attraktionskraft på kvinnor

– Det här är något som de nordiska gruvföretagen har väldigt högt upp på agendan. Kan de bli en attraktiv arbetsgivare även för kvinnor så är det en stor konkurrensfördel på dagens globala arbetsmarknad, säger Eira Andersson biträdande universitetslektor vid Luleå tekniska universitet och kordinator för projektet. Nordic Mining and the search for women som projektet heter initieras med att undersöka och analysera de jämställdhetsinsatser som redan gjorts i den nordiska gruvnäringen.

Arbeta fram riktlinjer      

– Vi kommer identifiera goda exempel, och med utgångspunkt i forskningsfronten om jämställdhetsarbete, arbeta fram riktlinjer eller en så kallad ”best practice” tillsammans med gruvföretagen. Direktiv som de sedan kan förhålla sig till i det framtida jämställdhetsarbetet, säger Eira Andersson.

Behovsmotiverad forskning

Gruvbranschen är väl medveten om problemet med den manliga dominansen i yrket och har jobbat aktivt med frågan under en lång tid.

– Det här är verkligen behovsmotiverad forskning. Viljan att förändra finns men det saknas verktyg och kunskap för att överföra den ambitionen till praktisk handling, säger Eira Andersson som tror att även männen i gruvindustrin skulle dra nytta av mer könsbalanserade arbetsplatser.

– Även manliga gruvarbetare som jag studerat beskriver själva att det behövs en förändring. Konservativ arbetsplatskultur och machoideal är på många sätt destruktivt och kan i förlängningen innebära säkerhetsrisker för arbetarna, säger hon.

Nordiskt samarbete

Projektet startade den 1 april i år och är ett nordiskt samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Uleåborgs universitet i Finland och Nordlands universitet i nordnorska Bodö. Forskargruppen i Luleå som består av Eira Andersson, doktorand Lisa Andersson och professor Lena Abrahamsson kommer att undersöka gruvföretagen LKAB, Boliden, Dannemora och Northland medan forskarna i Norge och Finland koncentrerar sig på gruvaktörerna i grannländerna. Eira Andersson är nyfiken på hur detta kommer att påverka slutresultatet.

– Det ska bli väldigt spännande att se vilka synergieffekter det kan ge med ett nordiskt samarbete kring en övergripande branschfråga som jämställdhet, säger hon. Trots fortsatt manlig dominans i gruvorna upplever Eira Andersson att läget är på väg att förändras till det bättre.

– Ambitionerna finns där och många av de största företagen i branschen har ett uttalat mål att minst en tredjedel av alla nyanställda ska vara kvinnor så visst görs det framsteg, säger hon.

Projektet är tvåårigt och avslutas under 2016. Studien finansieras av NordMin som är Nordiska ministerrådets forskningssatsning inom gruv- och mineralområdet.

 

Kontakt

Lena Abrahamsson

Abrahamsson, Lena - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492107
Rum: A154 - Luleå»
Lisa Ringblom

Ringblom, Lisa -

Telefon: 0920-493442
Rum: A152 - Luleå»