Hoppa till innehållet
Framtidens gruvor
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Framtidens gruvor

Framtidens gruvor utvecklar innovativa lösningar längs hela värdekedjan och är en attraktiv partner för hållbar utveckling inom gruv-och mineralsektorn.

Luleå tekniska universitet är centrum för ledande forskning och utbildning inom gruvområdet. Forskningen omfattar hela ”bergskedjan” från prospektering, produktion och metallurgi till miljöfrågor och samhällsrelaterade aspekter på gruvdrift.

Efterfrågan på metaller på världsmarknaden stiger, och den svenska likväl som den internationella gruvindustrin ökar produktionen. Sverige är det land inom EU som är den viktigaste metallproducenten, och svensk gruvindustri är viktig också ur ett europeiskt perspektiv. Bästa möjligheterna att hitta nya malmer inom EU finns i Sverige och Finland.

Luleå tekniska universitet är Sveriges centrum för forskning och utbildning inriktad på gruvdrift, och den klart uttalade ambitionen är att vara ett internationellt starkt excellenscentrum. Forskningen omfattar hela kedjan från malmletning via brytning och processering till metallurgi och miljöfrågor liksom forskning om arbetsmiljö och säkerhet, råvaruekonomi och samhälleliga aspekter på utvinning och förädling.

Malmgeologer från LTU på det fortfarande varma lavaflödet runt Fagradalsfjall på Island. Foto: Privat
Malmgeologer på isländsk vulkan

Forskare från malmgeologi vid Luleå tekniska universitet har tillbringat en vecka på världens längsta bergskedja. Bergskedjan som till 90 % ligger under vatten och löper ca 6500 mil runt jorden kallas den mittoceanska ryggen.

David Saiang, Tobias Bauer och Daniel Johansson Foto: Richard Renberg
Från geologi till gruvdesign

I en interdisciplinär workshop möttes forskare från olika forskningsämnen och företagsrepresentanter för att diskutera gruvnäring ur olika perspektiv. De flesta, över 40 personer, deltog on-line.

Foto: Richard Renberg
I media: ”Om inte vi lyckas med detta kommer ingen att göra det”

Ökade krav på säkerhet, koldioxidutsläpp, energieffektivitet och produktivitet driver fram en teknikomställning inom gruvindustrin. En av de ledande aktörerna i detta paradigmskifte är NEXGEN SIMS, ett EU-sponsrat konsortium med 13 partners – med Epiroc vid rodret – som har som mål att demonstrera fungerande autonoma processer i verkliga gruvmiljöer under de kommande tre åren.

Minddig
Vill locka fler till norra Sverige

Nu lanseras en digital plattform, MindDig.

Virtual Reality Lab - Luleå tekniska universitet Foto: Gustav Jansson
Virtual Reality Lab

För forskare och studenter inom bygg, arkitektur, malmgeologi och gruv- och berganläggningsteknik.

Kontaktpersoner

Christina Wanhainen

Wanhainen, Christina - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492401