Hoppa till innehållet
Foto: Epiroc
De nya projekten är del av innovationsprogrammet Swedish Mining Innovations senaste utlysning, på temat resurseffektivitet och hållbar produktion inom gruv- och metallutvinningsindustrin. Foto: Epiroc Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

34 miljoner till ny gruvforskning

Publicerad: 1 mars 2022

Luleå tekniska universitet ska leda tolv nya forskningsprojekt som syftar till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den svenska gruv- och metallutvinnande industrin.

Projekten är del av innovationsprogrammet Swedish Mining Innovations senaste utlysning, med finansiering från Vinnova, på temat resurseffektivitet och hållbar produktion inom gruv- och metallutvinningsindustrin. Av totalbudgeten på 195 miljoner kronor går över 34 miljoner kronor till projekt som leds av Luleå tekniska universitet, som även ingår som partner i ytterligare projekt.

– Den gruv- och metallutvinnande industrin är en grundplatta för den gröna omställningen och vårt mål är att Sverige ska stärka sin position som världens mest hållbara gruvnation, säger Rebecca Hollertz, programansvarig på Vinnova.

De beviljade projekten syftar bland annat till att minska miljö- och klimatpåverkan, effektivisera produktion, utveckla nya hållbara erbjudanden, förbättra arbetsmiljön och skapa förutsättningar för en långsiktigt framgångsrik personal- och kompetensförsörjning i branschen.

"Vi är det nationella gruvuniversitetet"

De två största projekten som Luleå tekniska universitet fått beviljade i utlysningen är ”Syrgas som möjliggörare för energieffektiva och klimatneutrala järnoxidprocesser och produkter”, som leds av Charlotte Andersson, biträdande professor i processmetallurgi, och ”En färdplan för attraktivt, inkluderande och säkert gruvarbete”, som leds av Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap.

– De nya projekten är ett fint kvitto på att detta verkligen är forskning inom vårt kärnområde. Vi är det nationella gruvuniversitetet, vilket även LKAB:s donation på 200 miljoner kronor till en ny stiftelse för att främja forskning och utbildning vid universitetet med inriktning på hållbar gruvnäring visar, säger Pär Weihed, prorektor vid Luleå tekniska universitet.

Swedish Mining Innovation är ett av 17 nationella strategiska innovationsprogram som startats och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Programmens syfte är att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar, exempelvis tillgång till råvaror och hållbar råvaruproduktion.

– En av regeringens prioriteringar är att driva den gröna och digitala omställningen och skapa jobb med bra villkor i hela landet. Omställningen innebär elektrifiering och digitalisering av samhälle och näringsliv, det kommer att kräva mer metaller och mineral. Det stora intresset för utlysningen visar på ett stort behov och innovationskraft i branschen men även att innovationsprogrammet effektivt stödjer och accelererar utvecklingen, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Rekord i projektansökningar

Luleå tekniska universitet är värdorganisation för Swedish Mining Innovation och Jenny Greberg, biträdande professor i gruv- och berganläggningsteknik, är programdirektör. Ansökningarna i utlysningarna bedöms i Vinnovas regi av en bedömarpanel bestående av oberoende nationella och internationella experter.

– Swedish Mining Innovations ledning jobbar väldigt aktivt för att få ansökningar från många lärosäten och partners inom branschen, säger Pär Weihed, som också sitter i styrelsen för Swedish Mining Innovation.

– Det finns just nu en otrolig innovationskraft i hela den svenska gruvbranschen. Bolagen gör stora investeringar och det avspeglas även i vår utlysning. Aldrig förut har vi fått så många projektansökningar, och aldrig förut har branschaktörerna själva gått in med så mycket egna pengar i forsknings- och innovationsprojekten, säger Jenny Greberg.

 

Projekten som leds av universitetet:

Syrgas som möjliggörare för energieffektiva och klimatneutrala järnoxidprocesser och produkter
Projektledare: Luleå tekniska universitet – Charlotte Andersson, biträdande professor i processmetallurgi
Beviljad finansiering: 9 970 000 kr

En färdplan för attraktivt, inkluderande och säkert gruvarbete
Projektledare:
Luleå tekniska universitet – Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap
Beviljad finansiering: 7 878 735 kr

Spänningsförändringar i underjordsgruvor från teoretiska studier till praktiska rekommendationer
Projektledare: Luleå tekniska universitet – Savka Dineva, professor i gruv- och berganläggningsteknik
Beviljad finansiering: 5 019 805 kr

Utveckling av digital tvilling för bergborrning
Projektledare: Luleå tekniska universitet – Simon Larsson, biträdande universitetslektor i hållfasthetslära
Beviljad finansiering: 4 082 744 kr

Fossilfri förbränning i grate-kiln-pelletsverk med hjälp av co-jetbrännare
Projektledare: Luleå tekniska universitet – Sofia Larsson, universitetslektor i strömningslära
Beviljad finansiering: 2 838 000 kr

Reducerad miljöpåverkan och förbättrad säkerhet vid sprängning
Projektledare: Luleå tekniska universitet – Nikolaos Petropoulus, universitetslektor i gruv- och berganläggningsteknik
Beviljad finansiering: 1 385 500 kr

Full metallutvinning från slam producerat vid smältprocesser
Projektledare: Luleå tekniska universitet – Lena Sundqvist-Öqvist, biträdande professor i processmetallurgi
Beviljad finansiering: 500 000 kr

HIPECS Högprestandaberäkning av krossning och malning i stora partikelsystem
Projektledare: Luleå tekniska universitet – Pär Jonsén, professor i hållfasthetslära
Beviljad finansiering: 500 000 kr

Numerisk undersökning om effekterna av spränghålsavvikelse på fragmentering
Projektledare: Luleå tekniska universitet – Changping Yi, universitetslektor i gruv- och berganläggningsteknik
Beviljad finansiering: 500 000 kr

Ultraljudsintensifierad produktion av titanfosfat från gruvavfall
Projektledare:
Luleå tekniska universitet – Örjan Johansson, professor i teknisk akustik
Beviljad finansiering: 500 000 kr

AGtrition – Koncept för att utveckla ett multidimensionellt småskaligt test för AG-kvarnar
Projektledare: Luleå tekniska universitet – Jan Rosenkranz, professor i mineralteknik
Beviljad finansiering: 498 000 kr

ReCalc – Industrikarbonater som biprodukter från Garpenberg-gruvan
Projektledare: Luleå tekniska universitet – Christina Wanhainen, professor i malmgeologi
Beviljad finansiering: 490 622 kr

Taggar