Hoppa till innehållet

Gruvor och grön omställning – frågor som engagerar

Publicerad: 3 juli 2019

Går det att tillgodose samhällets behov av metaller och mineral – som ökar i och med den gröna omställningen – och samtidigt ha en hållbar gruvproduktion? Den högaktuella frågan drog fullt hus på Luleå tekniska universitets seminarium i Almedalen.

– Vi måste prata mer om hållbarhet i ett bredare begrepp. Utöver själva naturbegreppet spelar den sociala kontexten en viktig roll. Vi på Kaunis Iron jobbar hårt för att vara en god samhällsmedborgare, som rekryterar och handlar lokalt. Den sociala acceptansen är viktig, sa Åsa Allan, platschef på Kaunis Iron i Pajala.

Pär Weihed, prorektor och professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet, pekade på att Europa producerar 2-3 procent av världens metaller, men konsumerar över 20 procent.

Efterfrågan ökar

Elektrifieringen, en växande befolkning och en höjning av levnadsstandarden över världen kommer bara öka efterfrågan av metaller och mineral. Återvinning räcker inte för att tillgodose den ökade efterfrågan, konstaterade Bolidens vd Mikael Staffas.

– Nickel, som finns i mobiler och köksbänkar, importeras bland annat från Ryssland där produktionen står för stora svavelutsläpp, sa han.

Jenny Greberg, biträdande professor i gruv- och berganläggningsteknik vid Luleå tekniska universitet och programdirektör för SIP STRIM, förde fram att svenska gruvbolag är världsledande både vad gäller produktivitet och teknikutveckling.
– Vi har ett ansvar för att sprida det globalt, sa hon.
– Vi måste sätta dessa frågor i en större kontext och se till hela värdekedjan. Rent krasst är det så att inga fler gruvor i Sverige betyder fler gruvor någon annanstans i världen.

Engagerad publik

Seminariet, med rubriken "Gruvornas roll för en grön omställning" leddes av Luleå tekniska universitets Sabine Mayer, som fick många frågor från den engagerade publiken. Diskussionerna berörde allt från behovet av att öka undervisningen i geologi i grundskolan, till vikten av dialog med gruvkritiker och vad gruvnäringen gör för att minska de egna utsläppen.

LKAB:s kommunikationsdirektör Bo Krogvig lyfte fram ett projekt för att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller ur gruvavfall, liksom pilotanläggningen Hybrit i Luleå, som SSAB, LKAB och Vattenfall står bakom. Målet är att 2045 ha en fossilfri stålproduktion, genom att ersätta kol med vätgas.
– När det första tonnet fossilfritt stål är ute på marknaden kommer få efterfråga gammalt "fulstål", sa Krogvig.

Christina Wanhainen, professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet, framhöll att den gröna omställningen är en relativt ny företeelse och att det behövs mer kunskap om många av de metaller och mineral som möjliggör ett fossilfritt samhälle.

– Forskarna behöver andrum för att ta fram ny kunskap. Det krävs mer riktad grundforskning på området, sa hon.

Luleå tekniska unversitets seminarier i Almedalen livesändes och går även att se i efterhand här.

Christina Wanhainen

Christina Wanhainen, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492401
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Pär Weihed

Pär Weihed, Professor, Prorektor

Telefon: 0920-493987
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar