I media: Samförståndsavtal mellan den svenska och kanadensiska gruv- och prospekteringsbranschen

Publicerad: 4 februari 2017

Vid Framtidens Gruv och Mineralindustri, FGM, (Future Mine and Minerals- FMM) en internationell gruv- och prospekteringskonferens som sedan 2011 arrangerats i Stockholm har undertecknats ett samförståndsavtal (MoU) med Prospectors & Developers Association of Canada, PDAC, för att stärka samarbetet mellan den svenska och kanadensiska gruv- och prospekteringsbranschen.

Pär Weihed

Weihed, Pär - Professor, Prorektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493987
Rum: B275 - Luleå»

Taggar