Hoppa till innehållet

"Jag pratar gärna om geovetenskap i allmänhet, guld i jordskorpan och klimatet"

Publicerad: 5 mars 2021

Jag är från Göteborg där jag läste min grundutbildning inom berggrundsgeologi. Efter det flyttade jag till Luleå 2002 för att doktorera och har därefter blivit kvar som forskare och lärare.

Vad forskar du inom?

Min forskning har handlat mycket om hur guld förekommer i jordskorpan, hur man kan prospektera efter metallen och även hur man kan förbättra utvinningen av guld i gruvorna. På senare tid forskar jag även kring hur man kan fånga in koldioxid för lagring i den svenska berggrunden, så kallad CCS (Carbon Capture and Storage). Utöver detta är jag utbildningsledare för programmen civilingenjör Naturresursteknik och vårt masterprogram Geovetenskap, med inriktning mot malmgeologi och miljögeokemi.

Hur kan dina studenter dra nytta av din forskning?

Min forskning och dess resultat slussar jag likt många andra lärare in i mina föreläsningar i olika kurser. På så sätt kan studenterna direkt ta del av det som händer inom den aktuella forskningen. Jag undervisar i strukturgeologi, mineralogiska undersökningsmetoder, isotopgeologi och handleder examensarbetare.

Har du några tips för nya studenter?

Ställ frågor till oss lärare! Jag pratar exempelvis gärna om geovetenskap i allmänhet, guld i jordskorpan och klimatet.

Glenn Bark

Glenn Bark, Universitetslektor

Telefon: 0920-491039
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser