Hoppa till innehållet

Luleå tekniska universitet och Boliden ingår samverkansavtal

Publicerad: 9 november 2020

Luleå tekniska universitet och Boliden ingår ett långsiktigt strategiskt samarbetsavtal. Det nya avtalet innebär att samarbetet fördjupas inom bland annat kompetensförsörjning och utveckling, forskning och innovation – mot ledande positioner inom automation och resursutnyttjande.

– I samband med klimatomställningar efterfrågas allt mer metaller och mineral. Luleå tekniska universitet och Boliden kan därför tillsammans skapa bättre förutsättningar för en mer hållbar råvaruförsörjning. Boliden och Luleå tekniska universitet har en stark tradition av samarbete bland annat när det gäller prospektering, gruvdrift, anrikningsteknik, metallurgi och återvinning av metaller, säger Pär Weihed, professor och prorektor vid Luleå tekniska universitet.

Luleå tekniska universitet och Boliden har under lång tid samverkat med inriktning att utveckla teknik och att stärka kompetensen inom gruv- och smältverksamhet. Luleå tekniska universitet har samtidigt utgjort en viktig rekryteringsbas för Boliden.

– Att attrahera och vidareutveckla kompetenser och tekniker är en viktig del av Bolidens strategi och kräver ett långsiktigt arbete. Vi är redan i dag ledande inom bland annat klimatprestanda och jag ser fram emot kommande insatser för att vidareutveckla verksamheten ytterligare, säger Mikael Staffas, President and CEO Boliden.

Breddar samarbetet mellan parterna
Det nya strategiska samverkansavtalet breddar samarbetet mellan Boliden och Luleå tekniska universitet och ger förutsättningar att fördjupa arbetet med att leda branschutvecklingen inom automation för gruvor och optimerat resursutnyttjande inom smältverk.

En stor del av del av den forskning som planeras i samarbetet mellan Boliden och Luleå tekniska universitet har man ambitionen att genomföra inom ramen för Vinnovas strategiska innovationsprogram för gruv och metallproducerande industri, Swedish Mining Innovation (SIP SMI).

Taggar