Hoppa till innehållet
Foto: Privat
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ökad takt för att hitta kritiska råvaror

Publicerad: 1 mars 2022

Efterfrågan på kritiska metaller till bland annat batterier ökar stort i och med elektrifieringen och den gröna omställningen. Ett nytt EU-finansierat projekt ska utveckla metoder för att minska prospekteringskostnader och öka sannolikheten för att hitta nya källor för kritiska råvaror för batteriproduktion.

Projektet Exploration Information System (EIS) har nyligen erhållit nästan 60 miljoner kronor från forskningsprogrammet Horizon Europe. Luleå tekniska universitet ingår i projektet med representation från forskningsämnet malmgeologi vars andel motsvarar ungefär sex miljoner kronor i arbetsinsats.

– Malmbildning kräver flera olika förutsättningar som alla behöver samspela med varandra. Endast om alla förutsättningar finns på rätt plats under rätt tid kan en malmfyndighet bildas. Med EIS kommer vi att implementera dessa förutsättningar i nya mineralsystemmodeller. Detta ger oss snabba och kostnadseffektiva analysverktyg för mineralprospektering, säger Tobias Bauer, biträdande professor i forskningsämnet malmgeologi vid Luleå tekniska universitet.

De utvecklade metoderna kommer att minska de nuvarande höga prospekteringskostnaderna och öka sannolikheten för att hitta nya källor för kritiska råvaror för batteriproduktion.

– Vi vill också öka medvetenheten och förtroendet hos allmänheten om vikten av råvaror för en framgångsrik omställning till en klimatneutral och digitaliserad ekonomi och samhälle. Vidare kommer vi att informera allmänheten om hur EU kan ha en säker, hållbar och ansvarsfull tillgång på råvaror från inhemska källor, säger Tobias Bauer.

Projektet "Exploration Information System – EIS" är ett europeiskt konsortium bestående av 17 partners från forskningsinstitut, akademi, tjänsteleverantörer och industri. Medlemmarna kommer från sex EU-medlemsstater plus två utomeuropeiska länder och täcker de viktigaste metallproducerande regionerna i Europa.

– Dessa områden inom EU har olika geologi och en stor potential för olika typer av nya mineraltillgångar, säger Tobias Bauer.

Utbildningar för framtidens gruvor

Tobias Bauer

Tobias Bauer, Biträdande professor

Telefon: 0920-492150
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser