Hoppa till innehållet
Foto: Johan Baggström
Pär Weihed, professor i malmgeologi blir ny ställföreträdande rektor vid Luleå tekniska universitet Foto: Johan Baggström Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Pär Weihed ny ställföreträdande rektor

Publicerad: 10 april 2018

Pär Weihed, professor i malmgeologi, har utsetts till ställföreträdande rektor vid Luleå tekniska universitet, för att tillsammans med rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn leda Luleå tekniska universitet. Beslutet togs på universitetsstyrelsens möte 6 april.

– Jag känner mig glad och trygg med det nya ledningsteam vi bygger för Luleå tekniska universitet och är övertygad om att det kommer att bli viktigt för universitetets utveckling. Pär Weihed har lång och bred erfarenget av akademiskt ledarskap och starka internationella och nationella kontakter inom, industri, akademi och myndigheter. Hans CV visar att han kan genomföra stora och strategiska utvecklingsprojekt, säger Eva Nordmark, ordförande i universitetsstyrelsen vid Luleå tekniska universitet.

Ny ställföreträdande rektor från 1 juli

Det är mot bakgrund av att Erik Höglund frånträder sitt uppdrag som ställföreträdande rektor 30 juni 2018 som universitetsstyrelsen fattade beslut om ny ställföreträdande rektor, från och med 2018-07-01 fram till 2021-06-30.

– Birgitta Bergvall-Kåreborn och Pär Weihed kommer att bli ett starkt team när det gäller att utveckla Luleå tekniska universitet mot en ny vision och strategi, för LTU:s Vision 2030. Båda är handlingskraftiga och utvecklingsinriktade och kompletterarar varandra med olika bakgrunder och viktiga akademiska erfarenheter, säger Eva Nordmark

Pär Weihed ser väldigt mycket fram emot att komma tillbaka till Luleå tekniska universitet.

– Jag tycker så klart att det är jätteroligt att få rektor och styrelsens förtroende att ta på mig detta uppdrag. Det är så klart också väldigt viktigt för mig att hörandegrupperna har samma förtroende, säger Pär Weihed.

Han förordades med motiveringen att han har ett stort intresse för förändring snarare än förvaltning och att arbeta med att knyta utbildning och forskning närmare varandra, stärka internationaliseringen inom utbildningen, utvidga tvärvetenskapliga samarbeten inom universitetet, samt öka universitetets synlighet hos relevanta departement och finansiärer.

– Jag ser fram emot att jobba ihop med Birgitta Bergvall-Kåreborn. Jag vet att hon driver en fortsatt utveckling av Luleå tekniska universitet på ett sätt som jag också fullt ut delar. Det som präglat Luleå tekniska universitet i alla år är att vi vågat vara nytänkare, både inom utbildning och forskning. För ett lärosäte som Luleå tekniska universitet är det viktigt att ha både bredd och djup. Vi är en viktig del i den regionala- och nationella utvecklingen samtidigt som vi inom flera områden är ett ledande forskningsuniversitet. Båda dessa aspekter måste utvecklas och förstärkas och här vet jag att Birgitta har många idéer, säger Pär Weihed.

Birgitta Bergvall-Kåreborn är väldigt nöjd med beslutet att utse Pär Weihed till ställföreträdande rektor.

– Han har lång erfarenhet av att utveckla och leda framgångsrika akademiska miljöer och har en stark förankring i vetenskapssamhället både nationellt och internationellt. Han har dessutom ett modernt ledarskap som karaktäriseras av öppenhet, transparens, mångfald och jämställdhet. Vi är båda utvecklingsorienterade och vill jobba för ökad internationalisering, nya utbildningssatsningar, strategiska partnerskap och satsningar som identifierar och utvecklar framtidens forskningsområden.

Kontakt

Birgitta Bergvall-Kåreborn

Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor, professor

Telefon: 0920-491327
Organisation: Informationssystem, Universitetsledning, Verksamhetsstöd
Pär Weihed

Pär Weihed, Professor, Prorektor

Telefon: 0920-493987
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser