Hoppa till innehållet
Miners
Uppskattat nätverk för doktorander inom gruvforskning. Pande Nishant Prasad, doktorand i processmetallurgi, Tobias Kampmann, forskare i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet, Albin Wessling, doktorand inom hållfasthetslära vid Luleå tekniska universitet, Parisa Semsari, doktorand inom mineralteknik och Glacialle Tiu, doktorand i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet Foto: Katarina Karlsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Populärt nätverk för doktorander inom gruvforskning

Publicerad: 19 mars 2020

MINERS, ett nätverk för doktorander inom forskning relaterad till gruvdrift, metallproduktion och prospektering i Sverige, har i dag 35 medlemmar. Initiativet till det tvärvetenskapliga nätverket kom för två år sedan från det strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM, med Luleå tekniska universitet som koordinatör och intresset är stort.

– Tanken är att få ihop doktorander i Sverige inom olika discipliner som har med gruvbranschen att göra, säger Tobias Kampmann, forskare i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet.

SIP STRIM nätverket MINERS, är till för att skapa kontakter mellan doktorander och forskare som är verksamma inom gruvdrift, metallproduktion och prospekteringsrelaterad forskning, samt med gruv- och prospekteringsrelaterad industri i Sverige. Nätverket är tillgängligt för alla svenska universitet. Medlemmarna som är doktorander inom olika discipliner, verksamheter och universitet, får möjlighet att dela erfarenheter om doktorandlivet, utbyta idéer och kunskap om tillgängliga analyslabb och den framtida arbetsmarknaden i Sverige. Doktorandnätverket är en del av det strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM med finansiering från Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Får möta arbetsgivare inom gruvbranschen

– Som doktorand kan man ibland känna sig isolerad i sitt eget forskningsprojekt och har inte alltid tid att tänka på framtiden. I nätverket får man chans att lära känna andra doktorander och framtida arbetsgivare inom hela gruvspektrat och får tips om vad man kan jobba vidare med som gruvexpert, efter sina doktorandstudier, säger Tobias Kampmann.

Doktorander i nätverket är verksamma inom geologi, miljögeokemi, gruv- och geoteknik, mineralbehandling, metallurgi, industriell materialvetenskap, signaler och system, humanvetenskap och arbetsvetenskap, statsvetenskap, industriell marknadsföring och ledning och företagsekonomi. De kommer från Luleå tekniska universitet, Stockholms universitet, Chalmers, Linköpings universitet och Handelshögskolan i Stockholm och möts i samband med bland annat workshops.

– För mig betyder nätverket att jag får träffa människor som arbetar inom samma område (gruvdrift) men inom andra discipliner. Det här tvärvetenskapliga nätverket ger mig möjlighet att få andra perspektiv på min forskning, både från akademi och industri, säger Albin Wessling, doktorand inom hållfasthetslära vid Luleå tekniska universitet.

Flera workshops med industri och akademi

Under de två år nätverket har funnits har det hållits workshops om bland annat utmaningar inom gruvbranschen, utveckling av arbetsmarknaden och jämställdhetsfrågor. Nätverket har besökt olika gruvföretag i Sverige och tillverkare av gruvmaskiner, kommit i kontakt med myndigheter och näringsdepartementet och fått information om akademiska och icke-akademiska karriärmöjligheter. SIP STRIM har stått för boende och resekostnader för doktoranderna vid samtliga workshops.

– Nätverket är en bra plattform för doktorander och utvecklar en helhetsförståelse för gruvindustrin. Utöver kärnan med gruvrelaterad forskning engagerar nätverket doktorander inom till exempel samhällsvetenskap och rättsvetenskap. En av deltagarna i nätverket visade sin fallstudieforskning om sociala proteströrelser i relation till metallutvinning i Sverige. Att få ta del av andra domäner som gruvdigitalisering, regler i gruvlicenser och statsvetenskapliga perspektiv har varit mycket berikande för mig, säger Pande Nishant Prasad, doktorand i processmetallurgi, vid Luleå tekniska universitet.

Tobias Kampmann menar att nyckeln i nätverket är att doktorander som har kompetens inom gruvrelaterad forskning, får träffa arbetsgivare, industri och företag som behöver deras kompetens men som har svårt att rekrytera rätt folk. I nätverket möter de dessa duktiga doktorander som efter avslutad utbildning kan bidra till efterfrågad kompetens inom den gruvbranschen.

Fakta: Det strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM (Strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri) är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden (SIP).

Tobias Kampmann

Tobias Kampmann, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-492891
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar