Hoppa till innehållet
Joel Andersson Foto: Richard Renberg
Joel Andersson, forskar inom malmgeologi. Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling 2022

Publicerad: 1 november 2022

Joel Andersson, forskare och biträdande universitetslektor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet, tilldelas Vattensfalls pris för bästa doktorsavhandling 2022.

Joel Anderssons forskning om hur malmer bildas beskrivs som internationellt banbrytande och av exceptionell hög vetenskaplig kvalitet.

– Jag känner mig stolt och hedrad över att min forskning blir uppmärksammad på det här sättet. Framtiden för malmgeologin är väldigt spännande och det är med stor glädje jag ser fram emot nya forskningsutmaningar med malmbildning i fokus, säger Joel Andersson.

– Naturresursfrågor blir bara viktigare och viktigare, inte minst nu när vi står inför en resursintensiv omställning till fossilfria energisystem. Vi har mängder med frågor att besvara och väldigt många frågeställningar kräver detaljerad geologisk förståelse för att kunna besvaras. Att förstå när, var, och hur metall och mineral koncentreras i jordskorpan utgör grunden till en långsiktig och ansvarsfull naturresurshållning, säger Joel Andersson.

Juryns motivering

Joel Anderssons forskning handlar om tektonisk rekonstruktion av Svekokarelska orogenesen under Paleoproterozoikum, vilket betyder rekonstruktion av hur jordens plattor har rört sig för 1,9 miljarder år sedan och hur det har påverkat malmbildningen. Andersson har lyckats att kombinera strukturgeologi och åldersdateringar till en strukturerad syntes av hur och när unika bergarter och malm har bildats i Norrbotten. Dessutom visar arbetet hur malmbildning i denna kontext är styrd av olika deformationsfaser i regionen vilket är en viktig bas för att kunna hitta fler malmförekomster. Arbetet är av stor vetenskaplig relevans då Andersson på en stor skala visar hur järnmalmsbildning är styrd av en tidigt tektonisk fas, någonting som på det sättet inte har visats förut i Norden. Resultaten är av stor relevans för gruv- och prospekteringsföretag, för vilka arbetet utgör ett viktigt underlag för framtida undersöknings- och prospekteringsprojekt samt för en bedömning av malmpotentialen i hela Sverige.

Genom detta så har Joel Anderssons arbete förflyttat gränser inom området genom ett helhetsperspektiv som visar på ett helt nytt och originellt sätt att tänka om malmbildning. Anderssons forskning har även ett stort nyhetsvärde världen över genom att öka förståelsen för hur malm bildas i olika sammanhang och med olika förutsättningar. Joel Andersson har med sin forskning visat en exceptionell hög vetenskaplig kvalitet med sina fem vetenskapliga artiklar där fyra av dem är publicerade i högt rankade tidskrifter.

– Det är många människor jag vill tacka för goda samarbeten, allt från mina närmsta kollegor till externa medförfattare. Doktorsavhandlingen hade inte varit möjlig om det inte vore för min handledare Tobias Bauer som jobbat med mig från start och gjort tuffa perioder till roliga. Jag vill också lyfta fram ämnesföreträdaren i malmgeologi Christina Wanhainen som gör ett enormt arbete för ämnet, hon stakar ut vägen för oss andra, säger Joel Andersson.

Joel Andersson

Joel Andersson, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-493549
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar