Hoppa till innehållet

Disputation i ämnet maskinelement - Jonny Hansen

5 feb. 2021, 09:00 - 11:00
Luleå , E632 Luleå tekniska universitet
Publicerad: 16 december 2020

Elasto-hydrodynamic film formation in heavily loaded rolling-sliding contacts: Influence of surface topography on the transition between lubrication regimes

Namn:    Jonny Hansen
 

Ämne:  Maskinelement   
 

Avhandling: Elasto-hydrodynamic film formation in heavily loaded rolling-sliding contacts: Influence of surface topography on the transition between lubrication regimes

Opponent:   Professor Guillermo Morales-Espejel, Principal Scientist at SKF Research and Technology Development Houten, The Netherlands and Chair Professor at LaMCoS, INSA-Lyon, France 

Ordförande:    

Professor Roland Larsson, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet