Doktorsavhandling Daniel Nilsson

Publicerad: 29 september 2011

Investigations for Enhanced Tribological Performance of a Hydraulic Motor
20 oktober 2011
Luleå tekniska universitet

Namn
Daniel Nilsson

Ämnesområde
Maskinelement

Avhandling
Investigations for Enhanced Tribological Performance of a Hydraulic Motor

Opponent
Professor Friedrich Franek
Dept Microsystem Technology, Institute of Sensor and Actuator Systems, Vienna University of Technology, Wiener Neustadt, Austria

Ordförande
Professor Braham Prakash
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Luleå tekniska universitet