Hoppa till innehållet

Licentiatseminarium i Maskinelement – Justine Decrozant-Triquenaux

17 mar. 2020, 09:00 - 11:00
Luleå , E632
Publicerad: 20 februari 2020

Högtemperaturtribologi för aluminium: inverkan av smörjning och ytmodifiering på friktion och materialöverföring

Namn:    
Justine Decrozant-Triquenaux​ 

Ämne:     
Maskinelement 

Uppsats:
High Temperature Tribology of Aluminium: Effect of Lubrication and Surface Engineering on Friction and Material Transfer

Examinator:   
Bitr. professor Jens Hardell Institutionen för teknikvetenskap och matematik Luleå tekniska universitet Luleå

Diskutant:   
Area Manager, PhD Manel Rodriquez Ripoll AC2T research GmbH Wiener Neustadt Austria