Nordtribs historia

En av de första Nordtrib-konferenserna hölls vid Storforsen i Norrbotten 1986. Sedan dess har Nordtribs konferenser ägt rum på olika orter i de skandinaviska länderna vartannat år.
Under åren har konferensen växt och den är nu mycket större än vid starten.

scan0002.jpg
Nordtrib 1986. Konferensgruppen.

2010 återkom konferensen till Storforsen och många nya deltagare förstod varför man så gärna vill återvända vartannat år till denna konferens.

Titta på  bilderna från 1986 - du kanske finns med på någon?

scan0013.jpg
Utsikten vid Storforsen.

scan0006.jpg
Midnattssolen.

scan0005.jpg
En av aktiviteterna 1986. Utsikten från en bergstopp.