Hoppa till innehållet
Tribolab.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Tribolab

Publicerad: 22 april 2006

Forskningalaboratoriet vid avdelningen för maskinelement, Tribolab, har ett stort antal avancerade tribologiska mätutrustningar för forskning och industrstriprojekt för studier av friktion, slitage och smörjning.

Tribolab bedriver tribologisk provning och karaktärisering av material under olika driftsförhållanden. Det ger färre haverier och skador samt energieffektivisering inom industrin tack vare minskat slitage och friktion samt förbättrad smörjning. Tribolab kan också utföra beräkningar och modelleringar kopplat till laborativa tester.
Alla företag som hanterar frågor relaterade till slitage, smörjning, friktion och underhåll i industriella processer har nytta av de konkurrensfördelar som Tribolab erbjuder. Kunskap och goda analysmöjligheter sänker kostnaderna och ökar kvaliteten och robustheten hos komponenter. 

Tribolab expanderar

Tribolab byggs ut kontinuerligt med målet att bli ett världens främsta forskningslaboratorium för tribologisk forskning och utveckling. Triboab är unikt tack vare nära samverkan med industrin samt ekonomiska möjligheter att upprätthålla spetskompetens och världsledande mät- och provutrustning. 

Vad vi erbjuder

Tribolab genomför uppdragsprojekt, gemensamma forsknings-
och utvecklingsprojekt samt kurser och seminarier inom
tribologi, reologi, underhålls- och tillståndskontroll.
Tribolab:
- specificerar och genomföra relevanta mätningar.
- gör snabba och noggranna mätuppdrag med unik utrustning utgående från internationella krav.
- kan via outsourcing sköta företagets hela tribologiska testverksamhet.
- ökar kunskapsnivån genom interaktion mellan företag och universitetets forskningsverksamhet.

Tribolab ger också tillgång till ett nätverk mellan företag och högskolor/universitet, vilket i sin tur ger ökad kunskap, kontakter med företag och möjlighet att formulera större gemensamma projekt.

 

Testutrustning på TRIBOLAB