Hoppa till innehållet

Tribolab - en resurs för industrin

Publicerad: 5 december 2011

Vad Tribolab kan erbjuda

Tribolab utför uppdragsprojekt, gemensamma forsknings-
och utvecklingsprojekt samt kurser och seminarier inom
tribologi, reologi, underhålls- och tillståndskontroll.

Tribolab:
- planerar och genomför tribologiska mätningar.
- gör snabba och noggranna mätuppdrag med unik utrustning utgående från internationella krav.
- kan via outsourcing sköta företagets hela tribologiska testverksamhet.
- höjer kunskapsnivån genom samarbete mellan företag och universitetets forskningsverksamhet.

Sekretessbelagda uppdrag planeras, genomförs och rapporteras
till beställande företag. Erfarenheter från icke sekretessbelagda uppdrag kan användas vid seminarier, artiklar och kurser. Erfarenheterna nyttjas också i forskning och grundutbildning vid universitetet.

Tribolab ger också tillgång till ett nätverk mellan företag och högskolor/universitet, vilket i sin tur ger ökad kunskap, kontakter med företag med likartade frågeställningar och möjlighet att formulera större gemensamma projekt.