Tribological materials and tribological coatings

Publicerad: 22 januari 2015

Den 5-7 maj 2015 ges kursen Tribological materials and tribological coatings vid Ångströmslaboratoriet, Uppsala Universitet.

Kursen syftar till att ge en överblick av materialets vikt när tribologiska kontakter undersöks. Hur mikrostruktur hos metaller, polymerer och keramer inverkar på tribologiska kontakter och den effekt olika ytbeläggningar har kommer ni att lära er mer om under denna kurs. Mer information finns i kursplanen.