Hoppa till innehållet

Friktion i Elastohydrodynamisk Smörjning och Ytbeläggningar för Minskad Friktion

Publicerad: 12 januari 2015

Titeln ovan sammanfattar den avhandling som Marcus Björling presenterade vid LTU den 2 oktober 2014.

Den 2 oktober 2014 försvarade Marcus Björling sin Doktorsavhandling med titeln 'Friction in Elastohydrodynamic Lubrication'. Marcus forskning har varit av stort intresse för de som jobbar med elastohydrodynamisk smörjning. Dessutom uppmärksammades hans resultat relaterade till den friktionsminskning man ser i EHL när en DLC-beläggning används i tidsskriften Nature under 2014.