Hoppa till innehållet

Nya disputationer och uppmärksamhet kring tribologiforskning vid LTU

Publicerad: 11 februari 2014

Andrew Spencer och Leonardo Pelcastre har erhållit sina doktorstitlar efter att ha försvarat sina avhandlingar. Marcus Björling senaste resultat har uppmärksammats av tidsskriften Nature.

Andrew Spencer försvarade sin avhandling fredagen den 13 december 2013. Avhandlingen hade titeln: A simulation tool for optimising combustion engine cylinder liner surface texture.

Leonardo Pelcastre försvarade sin avhandling torsdagen den 12 december 2013. Avhandlingen hade titeln: High temperature galling: influencing parameters and mechanisms. LTU gjorde också en pressrelease med anledning av disputationen.

Marcus Björlings forskning kring varför DLC-beläggningar minskar friktionen i EHL-kontakter uppmärksammades under januari i Nature. I LTUs hemsida kan man läsa om resultaten som visar på att den minskade friktionen beror på en högre temperatur i oljefilmen