Hoppa till innehållet

Nya doktors- och Licentiatavhandlingar

Publicerad: 19 mars 2012

Ett antal doktors och licentiatavhandlingar har presenterats nyligen.

Ett flertal avhandlingar har presenterats och kommer att presenteras inom den närmaste tiden.

Jannica Heinrics disputerade med sin doktorsavhandling betitlad "On Transfer of Work Material to Tools" 2/3-2012 vid Uppsala Universitet.

Joel Andersson presenterade sin Licentiatavhandling betitlad "Modelling of Wear and Tribofilm Growth" 8/2-2012 vid Luleå Tekniska Universitet.

Niklas Lingesten kommer att presentera sin Licentiatavhandling med titeln "Wear Behavior of Wet Clutches" 13/4-2012 vid Luleå Tekniska Universitet.

Länkar till alla dessa avhandlingar finns under rubrikerna Licentiatavhandlingar och Doktorsavhandlingar till vänster.