Hoppa till innehållet
Forskarskolan.jpg
Avslutningsseminarium för nationella forskarskolan i tribologi. Längst fram i mitten står Nazanin Emami, ansvarig för forskarskolan, och längst fram till höger står Erik Litborn, programkoordinator vid VINNOVA. Foto: Ted Karlsson.

Succé för nationella forskarskolan i tribologi

Publicerad: 3 juli 2015

2008 startade den Nationella Forskarskolan i Tribologi med syftet att öka antalet doktorer med internationell spetskompetens. Programmet drevs via anslag från VINNOVA och nyligen hölls ett avslutningsseminarium med anledning av att stödet från VINNOVA upphörde våren 2015, men den framgångsrika forskarskolan kommer att fortsätta.

Nationell mobilisering

Luleå tekniska universitet är koordinator för den nationella forskarskolan i tribologi (NFT) där även KTH, Uppsala Universitet och Högskolan i Halmstad ingår. Just nu läser cirka 40 doktorander vid forskarskolan och 34 stycken har sedan tidigare disputerat. 34 tribologikurser har skapats och genomförts inom ramen för forskarskolan av vilka Luleå tekniska universitet gett 14 stycken. 89 experter från akademin och industrin (nationellt och internationellt) har varit inbjudna som föreläsare och totalt har drygt 250 vetenskapliga artiklar samt 300 konferensartiklar producerats.

– Forskarskolan har utan tvekan levt upp till de förväntningar VINNOVA hade. Den största nyttan tror jag är att man fått en nationell mobilisering för tribologiområdet. Tack vare forskarskolan har man kunnat visa att det finns en nationell kompetensresurs, säger Erik Litborn, programkoordinator vid VINNOVA.

Goda förutsättningar för finansiering

Erik Litborn får frågan om vad han tror om framtida finasieringsmöjligheter för tribologiforskningen.

– Om man fortsätter på det här spåret och visar att man har ett nära samarbete mellan industri och akademi så finns det generellt goda möjligheter till finansiering från VINNOVA. Jag tycker också man ska se möjligheterna att få EU-finansiering via Horizon 2020 eftersom tribologiforskningen i landet tillhör Europas bästa. Ett nationellt och internationellt samarbete skulle göra att man kan jobba ännu mer långsiktigt med de här frågeställningarna.

Värdefullt nätverk

– Den kanske viktigaste nyttan med forskarskolan är det internationella och nationella nätverk som doktoranderna får, och att de lär känna sin egen generation av tribologer i landet, säger Nazanin Emami, biträdande professor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet och den som lett forskarskolan sedan 2011.

– Alla fyra deltagande universitet, har haft stor nytta av forskarskolan och gemensamt har vi bestämt att fortsätta samarbetet utan externt ekonomisk stöd. Luleå tekniska universitet har, och har haft, flest registrerade doktorander i forskarskolan och flest antal kurser i forskarskolan. Den nationella forskarskolan ger en väldigt bra grund för våra doktorander och därför fortsätter vi att satsa på den, avslutar Nazanin Emami.

Kontakt

Nazanin Emami

Emami, Nazanin - Professor

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491939