Professor Duncan Dowson, Leeds University, Andrew Spencer, LTU och Dr Ian Taylor, Shell Global Solutions (UK)

Andrew fick Duncan Dowsons pris

Andrew Spencer, doktorand vid maskinelement, vann det prestigefulla Dowsonpriset vid 2010 års Leeds-Lyon tribologisymposium. Priset började delas ut 2008 för att hedra Professor Duncan Dowsons, Leeds University, livslånga forskargärning inom tribologi samt för att inspirera och belöna unga tribologer. Professor Dowson är vid 82 års ålder fortfarande aktiv och delade själv ut priset till Andrew. Prischecken på 900 pund är sponsrad av Shell Global Solutions (UK).
Uppsatsen som Andrew presenterade vid konferensen har titeln “A semi-deterministic texture-roughness model of the piston ring to cylinder liner
contact”