Hoppa till innehållet
Jinxia Li, teknologie doktor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet.

Bättre flöde ger längre liv åt smörjfett

Publicerad: 16 januari 2015

Smörjning med fett istället för olja har en rad fördelar, bland annat att det tätar och kan skydda mot rost. Smörjfett medför också utmaningar och dess begränsade livslängd innebär att återsmörjning är viktigt. I en ny avhandling vid universitetet ges förslag till hur smörjfett bör flöda vid för att hålla längre.

Smörjfett används ofta för att smörja maskinelement som rullningslager, tätningar och växlar. Jämfört med smörjolja har det flera fördelar, det är lätt att använda eftersom det inte kan läcka ut, det fungerar som en tätning, det har låg friktion och det kan ha korrosionsskyddande egenskaper.

Ett stort problem med fettsmörjning är att livslängden är begränsad vid exempelvis hög arbetstemperatur eller höga mekaniska belastningar. Det gör att fräscht fett behöver fyllas in i maskinen.

– Jag har studerat fettflödet i olika geometrier för att efterlikna flödet under återsmörjningsprocessen. I avhandlingen presenteras förslag till fettflöde under återsmörjning i syfte att förlänga livslängden på fettet, säger Jinxia Li, teknologie doktor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet.

Jinxia Li har studerat flödet av smörjfett i universitetets John Field Laboratory och Tribolab, där hon blandat fett med fluorescerande partiklar. Dessa partiklar lystes sedan upp med hjälp av pulsad laser och partiklarnas förflyttning kunde registreras med hjälp av en höghastighetskamera.

– Mina resultat kan också ge förslag för konstruktion av tätningar för att minska förekomsten av föroreningspartiklar, vilket gör att fettet håller längre. Minskat avfall av smörjfett är också positivt för miljön.

Kontakt