Hoppa till innehållet

Bättre glid med nanopartiklar

Publicerad: 15 oktober 2014

Skidsäsongen står för dörren och med den också utmaningen att hitta det perfekta glidet. Maskiningenjörsstudenten Alfred Wikner passade på att kombinera nytta med nöje när han i sitt exjobb undersökte hur nanokompositer kan användas för att skapa ett skidbelag med bättre glid.

– Jag har själv åkt sju Vasalopp, så nyfikenheten att uppnå bra glid och vad som påverkar detta fanns redan innan arbetet startade, säger Alfred Wikner som är i slutfasen av sitt examensarbete på civilingenjör maskinteknik vid Luleå tekniska universitet.

Komposit med högt nötningsmotstånd

Examensarbetet har genomförts i universitetets Tribolab där Alfred undersökt tribologiska beteenden för nya UHMWPE (Ultra-high molecular weight polyethylene) - nanokompositer för användning i skidbelag.

– Jag kom fram till att användningen av UHMWPE som förstärkts med nanopartiklar minskar nötningen på materialet. En annan fördel med nanopartiklar är att materialet blir mer vattenavvisande, vilket resulterar i bättre glid. Dock ska påpekas att jag inte testat materialen på snö, utan arbetet har varit inriktat på att utvärdera grundläggande tribologiska egenskaper hos nanokompositer. Andra användningsområden för polymerer och kompositer med högt nötningsmotstånd kan också gälla utförsåkning, men även glidlager och ortopediska proteser.

Fler tester krävs för kommersialisering

Det återstår dock en del arbete innan det skulle blir aktuellt med en kommersialisering av ett nytt skidbelag baserat på nanokompositer.

– Själva tillverkningen av nanokompositer är något som tribologiforskarna vid universitetet börjat få rutin på. Däremot skulle det krävas mer omfattande jämförelser med dagens skidbelag där hänsyn tas till ett större antal parametrar. Forskning på senare år har visat att strukturen på skidbelaget spelar en stor roll för glidet, och att det går att få bra glid utan glidvalla, säger Alfred Wikner.

Alfred Wikners handledare, biträdande professor Nazanin Emami, tycker resultaten varit intressanta och hon ser positivt på fortsatt forskning inom området.

– Alfred Wikners resultat uppmuntrar oss att gå vidare med utvecklingen av nya nanokompositer som är mer vattenavstötande (hydrofob) och skapar mindre friktion i skidbelaget.

Taggar