Två prisade teknologie doktorer Jens Hardell och Erik Vanhatalo

De fick forskningsrådets pris för bästa avhandlingar

I samband med den akademiska högtiden fick Jens Hardell och Erik Vanhatalo, två nyutnämda teknologie doktorer, ta emot pris för bästa doktorsavhandlingar 2009. Det är Norrbottens forskningsråds pris till Curt Boströms (tidigare landshövding i Norrbotten) ära som de två LTU- doktorerna fått ta emot.

Jens Hardell, som är född 1980, fick ta emot priset för sin avhandling som behandlar slitage vid höga temperaturer mellan verktygsstål och höghållfast borstål. En av applikationerna där det är viktigt är en metallformningsprocess kallad presshärdning och som bl a används av företaget Gestamp Hardtech i Luleå.

Den andra avhandlingen som prisats har Erik Vanhatalo, född 1979, presterat. Den handlar bl a om hur man använder statistisk försöksplanering i en processindustri med kontinuerlig drift.  Den hjälper ingenjörer med de speciella utmaningar de ställs inför då experiment ska planeras, genomföras och analyseras.