Hoppa till innehållet
Jonny Hansen
Jonny Hansen. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

En ny filmparameter

Publicerad: 16 mars 2021

Den 5 februari 2021 försvarade Jonny Hansen sin doktorsavhandling ”Elastohydrodynamic film formation in heavily loaded rolling-sliding contacts”.

Jonny har varit industridoktorand anställd vid Scania i Södertälje. Hans arbete har varit inriktat mot att förstå hur en smörjfilm byggs upp i kontakten mellan två kuggar i en växellåda. Eftersom smörjfilmen är väldigt tunn och ytorna inte är helt släta finns det stor risk att ytorna kommer i kontakt med varandra med slitage som följd. För att man ska kunna bedöma risken för sådana skador, brukar man jämföra den uppskattade tjockleken på smörjfilmen med ytjämnheten, t.ex. Rq-värdet. Kvoten mellan filmtjocklek och Rq-värde brukar kallas ”filmparametern”. Tyvärr är inte filmparametern ett speciellt tillförlitligt mått eftersom man kan ha helt olika smörjningskvalitet för två fall med identiskt värde på filmparametern.

Jonny Hansen har utvecklat en ny unik filmparameter som på ett mycket mer exakt sätt kan bedöma om smörjningen blir bra eller inte. Han har tagit med effekten av andra ytjämnhetsparametrar t.ex. yttopparnas höjd och krökningsradie. Han har även tagit med slipriktning. Den nya filmparametern kommer att göra det möjligt för företag som Scania att optimera sina ytbearbetningsmetoder. Den nya filmparametern kan även bli en central del i framtida läroböcker inom tribologi.