Rickard Nyberg har fått stipendium ur Per Bengtssons stiftelse för att kunna fortsätta sitt arbete med förarlösa bilar. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Förbättrar förutsättningarna för förarlösa bilar

Publicerad: 8 april 2014

Rickard Nyberg, nyutexaminerad civilingenjör i maskinteknik, har tilldelats stipendium ur Per Bengtssons stiftelse. Nu väntar ett halvårslångt projekt för att förbättra styrsystemet hos förarlösa bilar.

Rickard Nyberg har nyligen tagit sin civilingenjörsexamen i maskinteknik vid Luleå tekniska universitet. Under utbildningen blev han intresserad av reglersystem och gjorde därför sitt examensarbete inom reglerteknik.  

– Jag har alltid varit intresserad av robotar och maskiner som kan göra saker på egen hand. I mitt examensarbete har jag tagit fram en bil som kan navigera själv i okända miljöer, berättar Rickard Nyberg.

Väjer själv för hinder

Med en Kinectkamera som är monterad på bilen, fastställs avstånd till och höjd på hinder. Med hjälp av den informationen avgör sedan bilen huruvida den klarar hindren eller inte, alltså tar sig an hindren eller undviker dem. Som metod för navigering har Rickard Nyberg använt så kallade potentiella fält.

– Arbetet har mest handlat om att utveckla programmering och förbättra bildhantering.

Under tiden han gjorde sitt examensarbete fick han höra talas om att det pågick forskning om förarlösa bilar på forskningsämnet reglerteknik. Tack vare 100 000 kronor från Per Bengtssons stiftelse, kan han nu ägna sex månader åt ett projekt relaterat till just förarlösa bilar.

Förarlöst utan fjärrstyrning av människa

När kommandon skickas till en förarlös bil används trådlösa nätverk. Då blir det ofta tidsfördröjningar och dataförluster. I dag fjärrstyrs förarlösa fordon av en person, en person som genom erfarenhet lärt sig att parera dessa problem.

– Jag ska titta på hur man kan modifiera styrsystemet för att minska tidsfördröjningar och dataförluster. Förhoppingen är att fordonet inte ska vara lika beroende av en fysisk person, säger Rickard Nyberg.

Per Bengtssons stiftelse har som ändamål att främja och stödja forskning och utbildning vid Luleå tekniska universitet kring användandet av datorer i tekniska system. Stipendiet vänder sig till studenter och doktorander vid universitetet.