Hoppa till innehållet
Daniel Gebretsadik
Daniel Gebretsadik, doktor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet. Foto: Ted Karlsson. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Fördelar med blyfria fordonskomponenter

Publicerad: 21 juni 2017

Vissa blyfria lagermaterial i fordonskomponenter har bättre tribologisk prestanda jämfört med konventionella bärmaterial som innehåller bly. Detta presenteras i en ny doktorsavhandling av Daniel Gebretsadik vid Luleå tekniska universitet.

– Avhandlingen visar att det är möjligt att välja blyfria lagermaterial med bättre tribologisk prestanda, och att miljöföroreningar av bly från motorlager därmed kan undvikas. Mina resultat ger värdefulla bidrag för utvecklare av lagermaterial, säger Daniel Gebretsadik, nybliven doktor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet.

Blybaserade komponenter fasas ut

Konventionella motorbärande material innehåller en avsevärd mängd bly (Pb). Nya regler förbjuder dock användningen av bly vid tillverkning av fordonskomponenter och följaktligen kommer nya blyfria motorbärande material att på sikt ersätta de konventionella bärmaterialen. Dessutom är det nödvändigt att välja material som kan användas i motorer med startstopp-system där lagermaterialegenskaper blir mycket viktiga.

I avhandlingen studeras de tribologiska egenskaperna hos några nya blyfria lagermaterial för att se om dessa kan ersätta konventionella bärmaterial på ett bra sätt. Resultaten visade att vissa blyfria material till och med har bättre tribologisk prestanda än konventionella bärmaterial.

Bra tribologisk prestanda

– En bronsbaserad lagerlegering belagd med ett polyamidimidbaserat yttre skikt som innehåller fasta smörjmedel hade överlägsna egenskaper med avseende på friktion och slitage, trots att dess slitstyrka i kombination med kontaminerade slipmedel i motorolja är sämre jämfört med konventionella lagermaterial. Den tribologiska kompatibiliteten med olika motoroljeformuleringar är därför något vi tittat närmare på.

Scania CV AB, Austrian Excellence Center for Tribology (AC2T) och Luleå tekniska universitet har finansierat forskningen.

Taggar