TVM 4x VR/FORMAS 2019
Biträdande professor Yijun Shi, professor Andreas Almqvist and Liwen Mu, forskare Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Fyra prestigeprojekt för maskinelement

Publicerad: 26 november 2019

Tre forskare från ämnet maskinelement, professor Andreas Almqvist, biträdande professor Yijun Shi och forskaren Liwen Mu, har beviljats anslag för fyra nya forskningsprojekt från Vetenskapsrådet och Formas.

– Det är ju förenat med en hel del prestige att få finansiering från Vetenskapsrådet och Formas så detta betyder massor för oss, säger Roland Larsson, professor tillika ämnesföreträdare i maskinelement.

Framtidens lager och tätningar

I projektet Topologisk multiskaleoptimering för lägre friktion, mindre slitage och läckage är det framtidens lager och tätningar som står i fokus. Syftet är att kunna ta fram topologiskt optimerad design som minimerar friktion, slitage och läckage.

– Det som är banbrytande med detta grundforskningsprojekt, är vi ska ta fram en beräkningsplattform som kombinerar konventionella multifysik- och multiskalemodeller med metoder baserade på tillämpad AI. Plattformen är tänkt att användas för utveckling av nästa generations högpresterande lager och tätningar där alla skalor, från komponentens geometri ner till ytornas mikroskopiska beskaffenhet medverkar till en optimal design som minskar friktion, slitage och läckage säger Andreas Almqvist, professor i ämnet maskinelement.

Bioolja med lignin i nya gröna smörjmedel

Biträdande professor Yijun Shi har tillsammans med sin forskarkollega Liwen Mu undersökt möjligheterna att ersätta petroliumbaserade ämnen med fossilfri biomassa som tillsats i smörjmedel. Nu har Yijun Shi beviljats forskningsanslag från både Vetenskapsrådet och Formas i två nya projekt för att använda lignin, en restprodukt från pappersindustrin, i nya klimatsmarta smörjmedel och smörjmedelstillsatser. Liwen Mu erhöll samtidigt Formas medel för unga forskare inom samma forskningsområde.

– Den stora majoriteten av smörjmedel är fortfarande baserade på petroleumprodukter, nämligen mineraloljor, som orsakar en serie miljöproblem som markföroreningar eller vattenföroreningar. Det vill vi ändra på med en miljövänligare produkt, avslutar Yijun Shi, biträdande professor i maskinelement.

Andreas Almqvist

Andreas Almqvist, Professor

Telefon: 0920-492407
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Yijun Shi

Yijun Shi, Biträdande professor, Docent

Telefon: 0920-492064
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Liwen Mu

Liwen Mu, Forskare, Forskare

Telefon: 0920-493984
E-post: liwen.mu@ltu.se
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik