Fotograf: Ted Karlsson
Alaleh Safari, nybliven doktor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet. Foto: Ted Karlsson.

Höftledsimplantat kan hålla längre

Varje år får drygt 20 000 svenskar en höftprotes inopererad. Slitage gör att höftimplantatet vanligtvis måste bytas ut inom 20 år – ett kirurgiskt ingrepp som är komplicerat, smärtsamt och dyrt. Forskning vid Luleå tekniska universitet visar nu hur livslängden på implantaten kan öka.

En av de vanligaste orsakerna till att konstgjorda höftleder slits ut är att det kommer in partiklar i höftimplantatets öppning. Forskare inom maskinelement vid Luleå tekniska universitet har studerat hur implantatets smörjmedel beter sig och hur det påverkar slitagepartiklarna. Detta är viktigt att förstå för att kunna förbättra utformningen av höftimplantat på ett sätt som minskar förslitningen av implantatets ytskikt.

– Resultaten visar att fördelningen av slitagepartiklar till stor del påverkas av smörjmedlets flödesbeteende. Detta beteende styrs av smörjmedlets reologiska beteende såsom viskoelasticitet. Interaktionen mellan partiklarna och det polymeriska smörjmedlet gör att det bildas strängstrukturer och att partiklar fastnar på implantatets yta, säger Alaleh Safari, som disputerar i frågan i ämnet maskinelement vid Luleå tekniska universitet.

Partiklar rör sig mot ytan

Resultaten från Alaleh Safaris studie kan användas för att förbättra utformningen av höftimplantat och därmed öka dess livslängd. Behovet av bättre implantat växer på grund av att allt fler yngre får implantat och att medellivslängden ökar. Därför är det viktigt att förbättra både implantatets design och slitstyrkan på det polymermaterial som den består av.

– En förbättrad design minskar nötningen av implantatets ytskikt som orsakas av yttre partiklar. Partiklarna kan vara en metallisk del av implantatet eller från ett kirurgiskt instrument, kroppens ben eller från cement som används för att fixera implantatet, säger Alaleh Safari.

Multidisciplinär forskning

Forskningen har genomförts inom ramen för the Joint European Doctoral Programme in Material Science and Engineering, DocMASE. Det är ett samarbete mellan avdelningen för maskinelement vid Luleå tekniska universitet och avdelningen för biomaterial, biomekanik och vävnadsteknik vid universitetet Politécnica de Cataluña (UPC) i Barcelona, Spanien.

* Enligt Svenska höftprotesregistret genomfördes 16 531 operationer av helprotetser samt 4 200 operationer av halvproteser under 2015.

Taggar

Sidansvarig och kontakt: Ted Karlsson

Publicerad: 21 april 2017

Uppdaterad: 24 april 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017