Hoppa till innehållet
Joel Furustig, doktor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet. Foto: Ted Karlsson.

Minskad nötning bra för miljön

Publicerad: 10 december 2014

Genom att förstå nötningsprocessen kan kvalitetskontrollen vid tillverkning förbättras och produkter kan designas för att minimera nötning, något som ger stora ekonomiska och miljömässiga vinster. Olika fenomen inom nötning presenteras nu i en doktorsavhandling av Joel Furustig vid Luleå tekniska universitet.

Nötning sker till exempel när två kugghjul rör sig i kontakt med varandra. Efter en tids nötning slits så mycket material bort att kugghjulsparet slutar att fungera. Den forskning som Joel Furustig ägnat sig åt handlar om modellering och simulering av olika fenomen inom nötning.

– Modeller som vi har utvecklat i samarbete med industripartners kan användas för kvalitetskontroll i tillverkningsprocesser. Det går också att använda de modeller som vi har utvecklat i ett designstadium för nya produkter. Minskad nötning är av stor ekonomisk nytta, då kostnader som orsakas av nötning har uppskattats till ungefär sex procent av BNP, säger Joel Furustig, nybliven doktor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet.

Även de miljömässiga vinsterna blir stora när slitaget minskar och användningstiden ökar.

– Miljövinsten är mycket stor. Dels finns möjligheter att minska råvaruåtgången när livslängden hos maskiner ökar och färre delar behöver ersättas. Dessutom kan kontrollerat slitage leda till minskad bränsle- och energiförbrukning.

I avhandlingen presenteras flera aspekter av nötning för hydrauliska motorer, och resultaten tillämpas redan. En av modellerna handlar om kemisk-mekanisk interaktion, vilket öppnar för nya möjligheter att bättre förstå kemiska processer i glidande kontakter.

Joel Furustigs forskning har finansierats av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF-ProViking) samt industripartnern Danfoss.