Hoppa till innehållet
Tribologiforskaren Marcus Björling, Luleå tekniska universitet, nybliven doktor i maskinelement. Foto: Ted Karlsson

Ny beläggning gynnar miljön

Publicerad: 3 oktober 2014

Värmeisolering har visat sig vara viktigt för att minska friktionen vid elastohydrodynamisk smörjning. Det öppnar för nya beläggningar som ökar effektiviteten i maskinkomponenter, exempelvis växellådor, och ger möjlighet att utveckla bränslesnålare bilar. Detta presenteras i en ny doktorsavhandling av Marcus Björling vid Luleå tekniska universitet.

Elastohydrodynamiskt smorda kontakter finns i komponenter som kullager och kugghjul, vilka är byggstenar i de flesta mekaniska ting i vår vardag. Som exempel kan nämnas bilar, bussar, cyklar, båtar och flygplan.

– I min avhandling diskuterar jag mekanismerna bakom elastohydrodynamisk smörjning utifrån experiment och numeriska modeller. Genom en ökad förståelse av dessa mekanismer går det att öka effektiviteten i maskinkomponenter. Syftet kan till exempel vara att utveckla bränslesnålare bilar, säger Marcus Björling vid avdelningen för maskinelement, Luleå tekniska universitet.

Effektiva växellådor

En beläggning som består av en extremt tunn diamantliknande karbon (DLC) kan användas för att minska friktionen i elastohydrodynamiska kontakter. Den värmeisolerande (termiska) beläggningen ger högre temperatur i oljefilmen mellan kontaktytorna vilket sänker friktionen.

Marcus3.jpg
Marcus Björling inspekterar en yta mätt med det optiska mätinstrumentet Zygo NewView 7300 3D.

– De resultat som presenteras i avhandlingen går till exempel att använda vid utvecklandet av mer effektiva växellådor, samt hjälpa till vid val av smörjmedel i såväl befintliga som nya växellådor. På längre sikt ger forskningen insikter i hur en ny typ av ytbehandlingar skulle kunna utvecklas för att ytterligare öka verkningsgraden i nya system. Slutligen ger forskningen också en del ledtrådar till nya förbättrade smörjmedel, säger Marcus Björling.

– Effektivare maskinkomponenter leder till minskad energiförbrukning, vilket minskar utsläppen. Förbättringar av smörjmedel kan också leda till mindre skadeverkningar om smörjmedel läcker ut i naturen.

Uppmärksammad forskning

Projektet har finansierats av stiftelsen för strategisk forskning (SSF), ProViking, Vetenskapsrådet, Scanica, Volvo Construction Equipment och Vicura.

Marcus Björlings forskning (tillsammans med kolleger) har tidigare fått stor uppmärksamhet inom forskarvärlden med en ”Research Highlight” i Nature och en Best Paper Award av tribologiorganisationen STLE. Se tidigare artiklar nedan.

Kontakt

Marcus Björling

Björling, Marcus - Biträdande professor

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491281
Rum: E856 - Luleå»

Relaterade artiklar