Licentiat Björling

Ökad förståelse för friktion i växellådor

Förståelse för kontaktfriktion i växellådor och andra maskinkomponenter som arbetar under betingelsen elastohydrodynamisk smörjning var huvudfokus när Marcus Björling presenterade sin licentiatavhandling. Kunskapen delas med några större aktörer inom svensk fordonsindustri för att kunna användas vid utveckling av effektivare drivlinor.

I några av våra vanligaste maskinkomponenter, såsom kuggväxlar, rullager och kamföljare separeras ytorna av en tunn oljefilm under mycket höga tryck. Trycken som uppkommer i dessa kontakter är tillräckligt höga för att smörjmedlet ska omvandlas från flytande, till en glasliknande form. Att förstå hur friktion uppkommer i dessa kontakter, samt hur denna påverkas av bland annat glidhastighet, temperatur och oljetyp är det centrala ämnet i den licentiatavhandling som nyligen presenterats av Marcus Björling vid avdelningen för maskinelement. Projektet som har stöd av Volvo Construction Equipment, Scania och Vicura AB har som målsättning att bidra med kunskap till svensk fordonsindustri för effektivisering av drivlinor för minskad bränsleförbrukning, utsläpp och ökad livslängd.