Hoppa till innehållet
Dr Maureen Hunter, president för STLE, med Professor Ichiro Minami, Luleå tekniska universitet. Foto: STLE.

Prestigefull utmärkelse för tribologiprofessor

Publicerad: 16 juni 2015

Professor Ichiro Minami vid Luleå tekniska universitet blev nyligen utnämnd till Fellow av världens största tribologiorganisation STLE. Utnämningen är ett erkännande för Ichiro Minamis forskning inom området tribokemi, inom vilket han är en pionjär.

– Att bli Fellow är en stor ära för mig och det innebär att tribologisamhället via STLE (Society of Tribologist and Lubrication Engineers, USA) anser att min forskning inom tribo-kemi håller god vetenskaplig kvalitet. Jag är ursprungligen kemist och är även Fellow i RSC (The Royal Society of Chemistry, Storbritannien). För mig handlar det nu om att stärka vetenskapen inom det här området, och jag uppskattar det förtroende som getts mig, säger Ichiro Minami, professor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet.

I mer än 25 år har Ichiro Minami forskat inom tribologi, med utgångspunkt i kemi. Han har deltagit i många internationella samarbeten med både akademi och industri i såväl Europa som USA. Ichiro Minami är också en flitigt anlitad huvudtalare vid internationella konferenser

Ichiro Minami var en av tre Fellows som utsågs av STLE för 2015 och totalt har 160 Fellows blivit utvalda i organisationens 70-åriga historia. Ichiro Minami tror att utnämningen kommer att gynna hans framtida forskning.

– Eftersom tribologi är ett tvärvetenskapligt område behöver jag kommunicera med forskare inom olika områden. Med utnämningarna från STLE och RSC så kommer forskare att kunna lita på mig inom dessa områden, och det kommer att göra det lättare att starta nya projekt.

Kontakt

Ichiro Minami

Minami, Ichiro - Professor

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492458

Relaterade artiklar