Hoppa till innehållet
Automatisk växellåda.

Problem med vatten i automatiska växellådor

Publicerad: 12 november 2014

Nowshir Fatima har i sin doktorsavhandling studerat hur vattenföroreningar orsakar problem i våta kopplingar som används för automatiska växellådor. Vattnet påverkar växellådsoljans smörjande egenskaper, vilket leder till försämrad friktion och prestanda.

– Oljan (ATF*) som finns i automatiska växellådor har till uppgift att kontrollera kopplingens friktion. För att undvika vibrationer, som kommer från friktionen i kopplingen, vill vi ha låg friktion vid låga hastigheter och hög friktion vid höga hastigheter. Men om vatten kontaminerar växellådsoljan kommer detta att bli svårt att upprätthålla. Det skadar friktionsytorna och försämrar växellådans prestanda, säger tribologiforskaren Nowshir Fatima, nybliven doktor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet.

Nowshir_Fatima_portrait_LTU.jpg
Nowshir Fatima, nybliven doktor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet.

Vattenföroreningar i växellådor är relativt vanliga och uppstår exempelvis när fordonet används i fuktiga miljöer eller av kondens från temperaturskiftningar.

Skadan skedd även när vattnet försvinner

– Jag kunde bland annat se att vatten som kommer in i systemet också försvinner efter ett tag på grund av växellådans höga värmeutveckling. Även om vattnet försvinner hinner det dock bli skador på de ytor som är utsatta för friktion, och en koppling som tidigare förorenats av vatten slits fortare.

– Eftersom växellådsoljor normalt inte byts ut (filled for life) så är det viktigt att hitta en sammansättning på oljan, tillsammans med tillsatser, som kan stå emot de problem med friktion som orsakas av vatten. Även kopplingens konstruktion och friktionsmaterial kan utvecklas för att bättre klara problemet med vattenföroreningar, säger Nowshir Fatima.

* ATF = Automatic transmission fluid