Studenter bidrar till storprojekt

Publicerad: 30 mars 2020

Studenter vid Luleå tekniska universitet är med och bidrar till projektet i-TRIBOMAT där målet är att förutspå tribologisk prestanda hos nya material.
– Studenternas uppgift är en kritisk del av projektet, säger Erik Nyberg, doktorand och forskare inom i-TRIBOMAT som handleder studenterna.

Tribologi är läran om hur ytor gnids mot varandra, och innefattar friktion, nötning och smörjning. I dagens läge är det svårt att göra exakta vetenskapliga mätningar för att exempelvis förutspå livslängd eller slitage. En etablerad syn inom branschen är att tester aldrig går att göra särskilt likformigt eller exakt, något som anses ligga i ämnets natur. 

Ökad förutsägbarhet

Det här är något som forskare vid Luleå tekniska universitet tillsammans med ett flertal partnerorganisationer runt om i Europa hoppas råda bot på med projektet i-TRIBOMAT.
– Tribologi idag handlar om ”trial and error”, vårt mål är att hitta ett smartare sätt och göra det mer förutsägbart. För att lyckas behöver vi väldigt mycket data, för att visa hur olika driftparametrar samverkar med olika material, säger Ichiro Minami, projektledare.
Doktoranden Erik Nyberg är en del av projektet vid Luleå tekniska universitet.
– Idag finns ingen standardiserad databas, något vi hoppas skapa med det här projektet. När det är gjort så hoppas vi kunna analysera datan med nya metoder, för att komma närmare målet om en standardiserad metod för tribologi, säger Erik Nyberg.

Forskning på toppnivå

För att testa metoderna för datainsamling har en studentgrupp som läser tribologi-kursen som en del av sina civilingenjörsutbildningar engagerats. Studenternas uppdrag är att förbättra metoden och säkra kvaliteten på datan som förs in i den gigantiska databasen. Utöver studentgruppen vid Luleå tekniska universitet så utförs exakt samma uppgifter vid fem institut runt om i Europa. Målet är att komma fram till en testmetod som ger kvantitativa resultat oavsett var testet körs – i Luleå, Tyskland, Österrike, Finland eller Spanien.
– Fördelen för studenterna är att de får koppla all teori de lärt sig under tribologi-kursen till ett skarpt projekt, och se tydligt vilka problem företag har att förutspå prestanda med olika material, säger Erik Nyberg och fortsätter:
– Det här är forskning på toppnivå, och studenterna får chans att se den senaste utvecklingen inom ämnet.

"Del av något större"

Kalle Mäkelä går fjärde året på civilingenjör hållbar energiteknik och blev intresserad av ämnet när han insåg att väldigt mycket energi slösas på onödigt slitage i exempelvis motorer. Han tycker det är spännande att få vara en del av det stora i-TRIBOMAT-projektet.
– Det känns väldigt kul att få vara del av något större på det här sättet, uppgiften känns viktig, säger Kalle Mäkelä.
Testerna studentgruppen utför består i att en kula av stål gnuggas mot en plan yta under ca två timmar i ett oljebad. Sedan rengörs kulan och plattan, för att sedan studeras i mikroskop och profilometer. De nötta ytorna mäts och resultaten nedtecknas. Efter att ha utfört ungefär åtta sådana tester tar analysen av datan vid.
– Vi har hunnit kolla lite på datan, och visst finns det en del överraskningar. Det svåra kommer ju nu, att tyda datan, säger Kalle Mäkelä.

Projektledaren Ichiro Minami framhåller vikten av att projektet är så internationellt till sin natur.
– Internationellt samarbete blir viktigare och viktigare, att studenterna får vara med om det på nära håll är bra för deras framtid, säger Ichiro Minami.